Welcome to Miền ký ức Forum's. Nơi những kỷ niệm vẫn còn sống mãi với thời gian....

Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập EmptyMột số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Empty

Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập

Share

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

29/3/2011, 6:19 pm
Dark_Night
Dark_Night


Moderators

Moderators

Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16615_Hi%CC%80nh0024
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16617_Hi%CC%80nh0025
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16618_Hi%CC%80nh0042
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16620_Hi%CC%80nh0043
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16622_Hi%CC%80nh0044
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16625_Hi%CC%80nh0045
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16627_Hi%CC%80nh0046
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16629_IMG0248A

Bấm vào đây để xem đầy đủ nha.
Spoiler:
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16629_IMG0249A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16630_IMG0250A

Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16632_IMG0255A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16633_IMG0256A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16634_IMG0257A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16635_IMG0258A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16636_IMG0259A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16637_IMG0260A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16638_IMG0264A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16639_IMG0266A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16640_IMG0267A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16641_IMG0268A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16642_IMG0269A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16643_IMG0270A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16644_IMG0271A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16645_IMG0273A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16646_IMG0274A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16648_IMG0275A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16650_IMG0276A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16651_IMG0277A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16652_IMG0279A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16653_IMG0280A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16653_IMG0281A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16654_IMG0282A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16655_IMG0283A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16656_IMG0284A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16657_IMG0285A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16659_IMG0286A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16701_IMG0287A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16704_IMG0288A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16706_IMG0289A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16710_IMG0290A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16713_IMG0291A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16714_IMG0292A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16920_IMG0300A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16922_IMG0301A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16923_IMG0302A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16924_IMG0303A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16925_IMG0304A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16926_IMG0305A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16927_IMG0306A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16927_IMG0307A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16929_IMG0308A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16930_IMG0309A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16931_IMG0310A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16933_IMG0311A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16933_IMG0312A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16935_IMG0313A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16937_IMG0314A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16938_IMG0315A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16940_IMG0316A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16943_IMG0317A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16945_IMG0318A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16949_IMG0319A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16950_IMG0320A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16954_IMG0321A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16957_IMG0322A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-16958_IMG0323A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161000_IMG0324A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161002_IMG0325A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161004_IMG0326A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161005_IMG0327A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161006_IMG0328A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161007_IMG0329A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161009_IMG0330A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161010_IMG0331A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161011_IMG0332A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161012_IMG0333A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161014_IMG0334A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161015_IMG0335A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161016_IMG0336A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161017_IMG0337A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161018_IMG0339A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161019_IMG0340A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161022_IMG0343A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161025_IMG0344A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161027_IMG0345A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161315_IMG0293A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161317_IMG0294A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161318_IMG0295A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161319_IMG0296A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161320_IMG0297A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161320_IMG0298A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161321_IMG0299A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161322_IMG0346A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161323_IMG0347A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161324_IMG0348A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161325_IMG0349A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161326_IMG0350A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161327_IMG0351A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161328_IMG0352A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161329_IMG0353A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161330_IMG0354A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161332_IMG0355A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161335_IMG0668B
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161342_IMG0669A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161349_IMG0670B
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161400_IMG0671A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161405_IMG0672A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161410_IMG0673A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161416_IMG0674A
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Anhso-161421_IMG0675A

Toàn bộ chụp bằng DT nên có j đừng chê nha Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 99595

Do bài viết chứa quá nhiều link ảnh nên anh cho vào thể Spoiler [ thu gọn ] lại nha. Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 92037


Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 28
Ghen vì tớ thươg kậu, zận vì tớ quan tâm kậu, phát điên vì tớ nhớ kậu , đau lòng chỉ vì không mún mất kậu, im lặng vì tớ muốn kậu chủ động quan tâm tớ nhiều hơn ! Hãy nói điều này với 24 người , ngày mai sẽ có người biểu lộ với bạn , nếu bạn không nói điều này với mọi người và những người bạn của bạn thì bạn sẽ mãi mãi cô đơn hoặc bị bồ bỏ !! Đã là bạn với nhau thì bạn hãy nói lại cho mình nghe thêm lần nữa nhé ! Tối nay sẽ có người nói với bạn rằng I LOVE YOU!
cuoi ngoac mieng cuoi ngoac mieng
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Dark_Night
Trả lời chủ đề này
29/3/2011, 11:37 pm
Quang Trung
Quang Trung


Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

Tuy hình ảnh ko tốt lắm nhưng vẫn xem được.
Xem rồi lại nhớ lúc mình còn đi học. Hic lo langMột số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Thanks10
*(`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)*
»~:¤.•º`•. I LOVE YOU .•´º•.¤:~«
*(¸.•'´(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•.¸)*
Xem lý lịch thành viên http://www.thuanphongvlog.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Quang Trung
Trả lời chủ đề này
30/3/2011, 7:12 am
Dark_Night
Dark_Night


Moderators

Moderators

zay sao anh ko ze thăm lại trường xưa


Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 28
Ghen vì tớ thươg kậu, zận vì tớ quan tâm kậu, phát điên vì tớ nhớ kậu , đau lòng chỉ vì không mún mất kậu, im lặng vì tớ muốn kậu chủ động quan tâm tớ nhiều hơn ! Hãy nói điều này với 24 người , ngày mai sẽ có người biểu lộ với bạn , nếu bạn không nói điều này với mọi người và những người bạn của bạn thì bạn sẽ mãi mãi cô đơn hoặc bị bồ bỏ !! Đã là bạn với nhau thì bạn hãy nói lại cho mình nghe thêm lần nữa nhé ! Tối nay sẽ có người nói với bạn rằng I LOVE YOU!
cuoi ngoac mieng cuoi ngoac mieng
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Dark_Night
Trả lời chủ đề này
30/3/2011, 7:58 am
Decode Crystal
Decode Crystal


Quản Lý

Quản Lý

Em là ai trong đó vậy? phải nói rõ chứ


Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Id=tvxhdp*
*________*
*__________*__________*
Quên hôm qua và sống cho ngày mai !!!

@________________________________________________________________________________________________________@
Xem lý lịch thành viên http://dtthqn.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Decode Crystal
Trả lời chủ đề này
30/3/2011, 10:34 am
Dark_Night
Dark_Night


Moderators

Moderators

EM xin thông báo em ko có búc ảnh nào cả, vì ko chụp ( xấu quá mà )
cuoi ngo nghinh


Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 28
Ghen vì tớ thươg kậu, zận vì tớ quan tâm kậu, phát điên vì tớ nhớ kậu , đau lòng chỉ vì không mún mất kậu, im lặng vì tớ muốn kậu chủ động quan tâm tớ nhiều hơn ! Hãy nói điều này với 24 người , ngày mai sẽ có người biểu lộ với bạn , nếu bạn không nói điều này với mọi người và những người bạn của bạn thì bạn sẽ mãi mãi cô đơn hoặc bị bồ bỏ !! Đã là bạn với nhau thì bạn hãy nói lại cho mình nghe thêm lần nữa nhé ! Tối nay sẽ có người nói với bạn rằng I LOVE YOU!
cuoi ngoac mieng cuoi ngoac mieng
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Dark_Night
Trả lời chủ đề này
30/3/2011, 12:46 pm
Thuan Phong
Thuan Phong


Người sáng lập

Người sáng lập

singuyen027 đã viết:zay sao anh ko ze thăm lại trường xưa

Lâu lâu anh mới về quê một lần , thỉnh thoảng cũng ghé vô trường chút xíu, trường ta thay đổi nhiều quá. Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 728231

singuyen027 đã viết:EM xin thông báo em ko có búc ảnh nào cả, vì ko chụp ( xấu quá mà )

Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 345763 Đẹp xấu đâu phải do ta quyết định chứ. Cứ tự tin khi đứng trước máy ảnh em nhé. Thế gian này còn khối người chưa chắc đẹp bằng em đâu. Đừng có ngại ha. Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 8833


Thông báo tuyển Cộng tác viên trên toàn diễn đàn MKUF, bạn nào có đam mê thì đăng ký nha đừng ngại yeu the Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 90216
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Cha-a110
x---------Thời gian qua mới biết không trở lại.---------x
x-------Mất em rồi mới biết tại vì sao.-------x

Xem lý lịch thành viên http://www.phumy2.net

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Thuan Phong
Trả lời chủ đề này
15/4/2011, 6:37 pm
Dark_Night
Dark_Night


Moderators

Moderators

Xin bổ sung 3 bức ảnh đẹp nhất :

Bức đầu tiên là một hs lớp em +2 cô thực tập :
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Dsc8009.700x0

Bức thứ 2 là của mấy girl + cô thực tập :
Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Dsc8007.700x0

Bức cuối cùng là cả lớp em :

Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Dsc7999.700x0


Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 28
Ghen vì tớ thươg kậu, zận vì tớ quan tâm kậu, phát điên vì tớ nhớ kậu , đau lòng chỉ vì không mún mất kậu, im lặng vì tớ muốn kậu chủ động quan tâm tớ nhiều hơn ! Hãy nói điều này với 24 người , ngày mai sẽ có người biểu lộ với bạn , nếu bạn không nói điều này với mọi người và những người bạn của bạn thì bạn sẽ mãi mãi cô đơn hoặc bị bồ bỏ !! Đã là bạn với nhau thì bạn hãy nói lại cho mình nghe thêm lần nữa nhé ! Tối nay sẽ có người nói với bạn rằng I LOVE YOU!
cuoi ngoac mieng cuoi ngoac mieng
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Dark_Night
Trả lời chủ đề này
15/4/2011, 7:01 pm
trungthu
trungthu


Thành viên trụ cột

Thành viên trụ cột

Có hình nào của bạn ko? nhay mat


Nước mắt nhạt nhòa không thể xoá
Bóng dáng người thân khuất xa dần..
. khi ne zing zing
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà trungthu
Trả lời chủ đề này
15/4/2011, 8:12 pm
Dark_Night
Dark_Night


Moderators

Moderators

@trungthu đã viết:Có hình nào của bạn ko? Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 251637

trong tấm cả lớp tất nhiên là có mình rồi, cuoi ngo nghinh


Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 28
Ghen vì tớ thươg kậu, zận vì tớ quan tâm kậu, phát điên vì tớ nhớ kậu , đau lòng chỉ vì không mún mất kậu, im lặng vì tớ muốn kậu chủ động quan tâm tớ nhiều hơn ! Hãy nói điều này với 24 người , ngày mai sẽ có người biểu lộ với bạn , nếu bạn không nói điều này với mọi người và những người bạn của bạn thì bạn sẽ mãi mãi cô đơn hoặc bị bồ bỏ !! Đã là bạn với nhau thì bạn hãy nói lại cho mình nghe thêm lần nữa nhé ! Tối nay sẽ có người nói với bạn rằng I LOVE YOU!
cuoi ngoac mieng cuoi ngoac mieng
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Dark_Night
Trả lời chủ đề này
15/4/2011, 8:29 pm
Quang Trung
Quang Trung


Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

Tùm lum người biết ai là ai đâu ! @@Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Thanks10
*(`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)*
»~:¤.•º`•. I LOVE YOU .•´º•.¤:~«
*(¸.•'´(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•.¸)*
Xem lý lịch thành viên http://www.thuanphongvlog.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Quang Trung
Trả lời chủ đề này
15/4/2011, 11:00 pm
MR.NGAN
MR.NGAN


Quản Lý

Quản Lý

lớp mình có ai còn liên lạc với mấy thầy cô thực tập lớp mình hok nhỉ


........................ DUY...NGÂN.......................

#include < iostream.h >
#include < conio.h >
void main()
{
cout<< " Phận làm trai gỏ phím bình thiên hạ "<< endl;
cout<< " Thân anh hùng click chuộc định giang sơn "<< endl;
}
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà MR.NGAN
Trả lời chủ đề này
16/4/2011, 12:17 am
Hàn Nguyên
Hàn Nguyên


Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

Chất lượng hình ảnh ko tốt lắm .Mà nhìn bọn này dẫn đi picnic kìa Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 128752
Cô giáo củng đc Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 128752


Dù đi muôn dặm đường xa khuất
Giữ mãi trong tim bóng một người
.*(`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)*
»~:¤.•º`•. I MISS YOU .•´º•.¤:~«
*(¸.•'´(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•.¸)*
Xem lý lịch thành viên http://foryou.forumvi.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Hàn Nguyên
Trả lời chủ đề này
16/4/2011, 6:42 am
Dark_Night
Dark_Night


Moderators

Moderators

QuangTrung_IT đã viết:Tùm lum người biết ai là ai đâu ! @@

hihi, thế mới nói chứ


Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 28
Ghen vì tớ thươg kậu, zận vì tớ quan tâm kậu, phát điên vì tớ nhớ kậu , đau lòng chỉ vì không mún mất kậu, im lặng vì tớ muốn kậu chủ động quan tâm tớ nhiều hơn ! Hãy nói điều này với 24 người , ngày mai sẽ có người biểu lộ với bạn , nếu bạn không nói điều này với mọi người và những người bạn của bạn thì bạn sẽ mãi mãi cô đơn hoặc bị bồ bỏ !! Đã là bạn với nhau thì bạn hãy nói lại cho mình nghe thêm lần nữa nhé ! Tối nay sẽ có người nói với bạn rằng I LOVE YOU!
cuoi ngoac mieng cuoi ngoac mieng
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Dark_Night
Trả lời chủ đề này
16/4/2011, 6:47 am
Dark_Night
Dark_Night


Moderators

Moderators

**-*-Hàn-*-** đã viết:Chất lượng hình ảnh ko tốt lắm .Mà nhìn bọn này dẫn đi picnic kìa Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 128752
Cô giáo củng đc Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 128752

Chất lượng ảnh thì anh đi hỏi thầy Hoà đó,
Chỉ chú ý đến cô giáo thực tập xinh hay ko thôi ==> đúng là đồ mê gái Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 768843


Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập 28
Ghen vì tớ thươg kậu, zận vì tớ quan tâm kậu, phát điên vì tớ nhớ kậu , đau lòng chỉ vì không mún mất kậu, im lặng vì tớ muốn kậu chủ động quan tâm tớ nhiều hơn ! Hãy nói điều này với 24 người , ngày mai sẽ có người biểu lộ với bạn , nếu bạn không nói điều này với mọi người và những người bạn của bạn thì bạn sẽ mãi mãi cô đơn hoặc bị bồ bỏ !! Đã là bạn với nhau thì bạn hãy nói lại cho mình nghe thêm lần nữa nhé ! Tối nay sẽ có người nói với bạn rằng I LOVE YOU!
cuoi ngoac mieng cuoi ngoac mieng
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Dark_Night
Trả lời chủ đề này

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời chủ đề này

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

Một số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập EmptyMột số hình ảnh về các bạn ở lớp em cùng với cô giáo chủ nhiệm +2 cô thực tập Empty

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết  • Free forum | © PunBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • Skin SVNH Rip by dothinh Phát triển bởi BQT và tất cả thành viên.
   Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết do thành viên đưa lên.
   Vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài viết khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.

   © FM - Mods by Zzbaivong

   Copyright © wWw.BếnXưa.Vn 2010 - 2020 | Diễn đàn bắt đầu : 16/07/2010 | Liên hệ / Phone 0973210690. | QC :