Welcome to Miền ký ức Forum's. Nơi những kỷ niệm vẫn còn sống mãi với thời gian....

»[FM] Hướng dẫn Code và cách làm Status trong view topic_body full. - Page 3 Empty»[FM] Hướng dẫn Code và cách làm Status trong view topic_body full. - Page 3 Empty

»[FM] Hướng dẫn Code và cách làm Status trong view topic_body full.

Share

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

Go downThông điệp [Trang 3 trong tổng số 4 trang]

30/12/2010, 3:29 pm
โคบาล
โคบาล


Super Mod

Super Mod

First topic message reminder :

ẩn bài viết
Cái này chỉnh dành cho những bạn nào mới tìm hiểu FM còn bạn nào pro thì bỏ qua nhé ! cuoi nhan rang
ẩn bài viết

Code trên đây bao gồm cả khung status , các bạn copy và paste vào chỗ nào muốn hiện trong view topic_body. Còn nếu các bạn không muốn dùng khung thì copy cái này thôi nha "{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}" .

Sau đây là cách chình nội dung tatus trong ACP => Quản lý người dùng và nhóm => Profiles.

»[FM] Hướng dẫn Code và cách làm Status trong view topic_body full. - Page 3 Status
Xem hình .

Demo là 4rum này nè ! Bấm vào một topic bất kỳ để xem.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà โคบาล
Trả lời chủ đề này

6/12/2011, 1:26 am
[kool][boy]
[kool][boy]


Mem chính thức

Mem chính thức

vừng ơi mở ra

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà [kool][boy]
Trả lời chủ đề này
15/12/2011, 3:56 pm
jacklagger
jacklagger


Mem chính thức

Mem chính thức

cảm ơn naz
http://a1friend.co.cc/

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà jacklagger
Trả lời chủ đề này
19/12/2011, 8:23 pm
quangminh
quangminh


Mem chính thức

Mem chính thức

good

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà quangminh
Trả lời chủ đề này
20/12/2011, 3:51 pm
boypro2007vn
boypro2007vn


Mem chính thức

Mem chính thức

thank

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà boypro2007vn
Trả lời chủ đề này
22/12/2011, 11:56 am
anhnhoem95ag
anhnhoem95ag


Mem chính thức

Mem chính thức

tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà anhnhoem95ag
Trả lời chủ đề này
29/12/2011, 1:32 am
narfamily
narfamily


Mem chính thức

Mem chính thức

reply

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà narfamily
Trả lời chủ đề này
29/12/2011, 6:19 pm
pmcchip99
pmcchip99


Mem chính thức

Mem chính thức

ádada

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà pmcchip99
Trả lời chủ đề này
1/1/2012, 6:51 am
masaoanh
masaoanh


Mem chính thức

Mem chính thức

nản thật làmmaix khôngdc

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà masaoanh
Trả lời chủ đề này
1/1/2012, 12:14 pm
pmcchip99
pmcchip99


Mem chính thức

Mem chính thức

sao minh làm ko dc
trang mình ne http://dangcap9x.ohmylife.net/t2-topic
Sao cái status không ở trong khung mà lại ở dươí
Còn đây là viewtopic của mình
Code:
<p align="center"><font color="#ff0000" face="verdana"><span style="font-size: 19px;"><b><br></b></span></font></p><div class="fmlevel" align="left"><font face="verdana"><span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;"><span class="poster-profile"><!-- BEGIN profile_field -->{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}<!-- END profile_field --></span>{postrow.displayed.POSTER_RPG}</span></font></div><script type="text/javascript"><script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script><script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script><!--[CDATA[var multiquote_img_off = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_OFF}';var multiquote_img_on = '{JS_MULTIQUOTE_IMG_ON}';//]]--><center>                                  <table width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0"><tbody><tr><td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap">        <span class="nav">        <!-- BEGIN switch_user_authpost -->        <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}one" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0"></a>        <!-- END switch_user_authpost -->        <!-- BEGIN switch_user_authreply -->        <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" id="i_reply" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"></a>        <!-- END switch_user_authreply -->        </span>      </td><!-- BEGIN insert_plus_menu --><td align="right" valign="bottom" nowrap="nowrap" width="100%">        <span class="smallfont bold">            <script type="text/javascript"><script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script><script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script>            <!--[CDATA[ insert_plus_menu('f{FORUM_ID}&t={TOPIC_ID}','{JS_SESSION_ID}', {JS_AUTH_FAVOURITES}); //]]-->                    </span>      </td><!-- END insert_plus_menu --></tr></tbody></table><font face="verdana"><br> {POLL_DISPLAY}                        <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr align="right"><td class="catHead" colspan="2" height="28">                                                                                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="9%" class="tcat" height="28"></td><td align="center" nowrap="nowrap" class="tcat"><!-- google_ad_section_start -->{TOPIC_TITLE}<!--google_ad_section_end --></td><td align="right" nowrap="nowrap" width="9%" class="tcat"><ahref="{u_view_older_topic}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC} <a href="{U_VIEW_NEWER_TOPIC}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC}</a><a href="#bottom">{L_GOTO_DOWN}</a></ahref="{u_view_older_topic}"></td></tr></tbody></table>      </td></tr><tr><td class="alt1" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td></tr><!-- BEGIN postrow --><!-- BEGIN displayed --></tbody></table><br> <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="thead" height="20" colspan="3"><span class="smallfont">  <img src="{postrow.displayed.MINI_TIME_IMG}" alt="" border="0">{postrow.displayed.POST_DATE}</span></td></tr></tbody></table>                                <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td colspan="5"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left" width="100%"><tbody><tr><td width="30px"><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/blast_10.gif"></td><td align="left"><div style="background: url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/blastb10.png) repeat-x top left; height: 61px;"><div style="background: url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/blastl10.png) no-repeat top left; height: 61px;"><div style="background: url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/blastr10.png) no-repeat top right; height: 61px;"><table style="width: 85%; height: 100%; " align="center"><tbody><tr><td align="center" style="text-align: left;"><span class="gen" style="font-size: 12px; line-height: 18px;"><i><font face="tahoma, 'MS Sans Serif', verdana, arial, helvetica, sans-serif"><b style="color: rgb(255, 99, 71);">Status : </b><span style="color: green;">{postrow.displayed.POSTER_HUMOR}</span></font></i></span></td></tr></tbody></table><div style="text-align: -webkit-auto;"><span style="font-size: 15px;"><br></span></div><div style="text-align: -webkit-auto;"><br></div></div></div></div></td></tr></tbody></table><br> </td></tr><tr class="post"><td class="alt2" valign="top" width="200" colspan="3">                                                                                                          <table cellpadding="0" cellspacing="6" border="0" width="100%"><tbody><tr><td class="alt2">                 <b style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 14px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="font-weight: normal; ">                          </span></b> <br class="Apple-interchange-newline"><table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" style="background-color: rgb(255, 255, 255); font-size: 13px; width: auto; "><tbody><tr><td style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0110.gif"></td><td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0210.gif" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></td><td style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0310.gif"></td></tr><tr><td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0410.gif" valign="top" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; ">  </td><td bgcolor="#ffffff" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><center><span class="avatara5">{postrow.displayed.POSTER_AVATAR}</span></center></td><td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0510.gif" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></td></tr><tr><td style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0610.gif"></td><td background="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0710.gif" style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "></td><td style="padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/ava_0810.gif"></td></tr></tbody></table><br class="Apple-interchange-newline"><!-- END-----AVATA --><!-- sig -->            <div>                <fieldset><legend><left><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/s_yell10.gif" border="0"> Level: {postrow.displayed.POSTER_POSTS}</left></legend><span style="font-size:7pt; color:gray"><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/sword_10.gif" border="0">Level Top: {postrow.displayed.POSTER_POSTS}%</span><br><div style="width:120px;align:center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="120" border="0"><tbody><tr><td width="3" height="13" class="nopad"><img width="3" height="13" src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/img_le10.gif" alt=""></td><td width="114" height="13" class="nopad" style="line-height: 13px;background: url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/img_ba10.gif) repeat-x top left;"><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/blue10.gif" width="" {postrow.displayed.poster_posts}="" -="" "%"="" height="9" alt=""></td><td width="3" height="13" class="nopad"><img width="3" height="13" src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/img_ri10.gif" alt=""></td></tr></tbody></table></div><span style="font-size:7pt; color:gray"><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/sword_10.gif" border="0">Kinh Nghiệm: {postrow.displayed.POSTER_POSTS}/100</span><br><div style="width:120px;align:center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="120" border="0"><tbody><tr><td width="3" height="13" class="nopad"><img width="3" height="13" src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/img_le11.gif" alt=""></td><td width="114" height="13" class="nopad" style="line-height: 13px;background: url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/img_ba11.gif) repeat-x top left;"><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/orange10.gif" width="" {postrow.displayed.poster_posts}"%"="" height="9" alt=""></td><td width="3" height="13" class="nopad"><img width="3" height="13" src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/img_ri13.gif" alt=""></td></tr></tbody></table></div><span style="font-size: 7pt; color: gray; "><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/sword_10.gif" border="0">Experience: {postrow.displayed.POSTER_AGE}/100<div style="width:120px;align:center"><table cellspacing="0" cellpadding="0" width="120" border="0"><tbody><tr><td width="3" height="13" class="nopad"><img width="3" height="13" src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/img_le12.gif" alt=""></td><td width="114" height="13" class="nopad" style="line-height: 13px;background: url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/img_ba12.gif) repeat-x top left;"><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/green10.gif" width="{postrow.displayed.POSTER_AGE}%" height="9" alt=""><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/mp10.gif" height="9" alt=""></td><td width="3" height="13" class="nopad"><img width="3" height="13" src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/img_ri14.gif" alt=""></td></tr></tbody></table></div></span></fieldset></div>        <!-- / sig --></td><td align="left" width="60%">        <a name="{postrow.displayed.U_POST_ID}"></a><strong><b>{postrow.displayed.POSTER_NAME}   </b></strong><br>       <span class="smallfont">        <strong><table width="230px"><tbody><tr><td><div class="genmed"><fieldset class="fieldset"><legend>Tước hiệu</legend><font face="Times New Roman" size="5"><b><font size="3" style="text-shadow: 0px 0px 6px rgb(800, 0, 100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100), 0px 0px 5px rgb(800, 0,100);" color="#ffffff"><marquee scrollamount="4">{postrow.displayed.POSTER_RANK}</marquee></font></b></font></fieldset></div></td></tr></tbody></table></strong><br><br> {postrow.displayed.RANK_IMAGE}                    </span><table cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td style="background: #ededed url(http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/untitl13.jpg) ; height: 16px; width: 64px; border: 0px; ">{postrow.displayed.ONLINE_IMG}</td></tr></tbody></table></td><td align="left" width="20%"><div class="fmlevel" align="left"><span style="font-size:11px;font-family:Tahoma;font-weight:normal; display: none;"><!-- BEGIN profile_field -->{postrow.displayed.profile_field.LABEL}{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}<!-- END profile_field -->{postrow.displayed.POSTER_RPG}</span></div></td><td align="left" width="20%"><span class="smallfont">            <!-- BEGIN profile_field -->                  <div style="border:1px dashed #195cd2;padding:2px;margin:3px;background:#fff;"><span class="transtitle"> {postrow.displayed.profile_field.LABEL}</span>{postrow.displayed.profile_field.CONTENT}{postrow.displayed.profile_field.SEPARATOR}</div>            <!-- END profile_field -->            </span><br>       <img src="http://2img.net/i/fa/vide.gif" alt="" style="width: 200px; height: 1px;"></td></tr></tbody></table>      </td></tr><tr><td class="alt1" valign="top" width="100%" height="28" colspan="3">        <p> </p>                                                                                                              <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td><span class="smallfont"><img src="{postrow.displayed.MINI_POST_IMG}" alt="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" title="{postrow.displayed.L_MINI_POST_ALT}" border="0">{L_POST_SUBJECT}: {postrow.displayed.POST_SUBJECT}</span></td><td align="right" valign="top" nowrap="nowrap" class="post-options">                                                            <table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="middle" nowrap="nowrap">              {postrow.displayed.PROFILE_IMG} {postrow.displayed.PM_IMG} {postrow.displayed.EMAIL_IMG} {postrow.displayed.YIM_IMG} {postrow.displayed.WWW_IMG}{postrow.displayed.AIM_IMG}  {postrow.displayed.MSN_IMG} {postrow.displayed.SKYPE_IMG}              <script type="text/javascript"><!-- if ( navigator.userAgent.toLowerCase().indexOf('mozilla') != -1 &amp;amp;&amp;amp; navigator.userAgent.indexOf('5.') == -1 &amp;amp;&amp;amp;navigator.userAgent.indexOf('6.') == -1 ) { document.write('{postrow.displayed.ICQ_IMG}'); } else { document.write('</td><td></td><td valign="top" nowrap="nowrap"><div style="position:relative"><divstyle="position:absolute">{postrow.displayed.ICQ_IMG}</div><div style="position:absolute;left:3px;top:-1px">{postrow.displayed.ICQ_STATUS_IMG}</div></div>'); } //--></script>              <noscript>{postrow.displayed.ICQ_IMG}</noscript>              </td></tr></tbody></table>                </td></tr><tr><td colspan="2" class="hr">                  <hr>              </td></tr><tr><td colspan="2"><!-- google_ad_section_start --></td></tr><tr><td colspan="2">   <!-- google_ad_section_start -->                                                                              <table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center"><tbody><tr><td style="padding: 0px; width: 1%;">        <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie10.gif"></td><td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie12.gif);" width="100%"><img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie11.gif"></td><td style="padding: 0px;" width="1%">        <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie13.gif"></td></tr><tr><td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie14.gif); width: 1%;">        </td><td style="padding: 0px;background-image: url(http://taochu.com/backgrounds/thumbs/bgrnew29.gif.thumb.jpg)" width="100%" ;="">       <span class="postbody"><div align="left"><center><strong><font color="red"></font><font color="red">Tiêu Đề : </font> {TOPIC_TITLE}<br></strong><b><center><strong><div class="noidungchuky"><br></div></strong></center></b>--------------------------------------------------<br></center><div class="postbody">                  <div class="postbody">                  <div class="postbody">{postrow.displayed.MESSAGE}</div>                  </div></div></div></span></td><td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie15.gif);"></td></tr><tr><td style="padding: 0px;" valign="top">        <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie16.gif"></td><td style="padding: 0px; background-image: url(http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie17.gif);">          <img valign="left" alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie18.gif" style="float: right;">        </td><td style="padding: 0px;" align="right">        <img alt="" src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/baivie19.gif"></td></tr></tbody></table>   <!-- google_ad_section_end --><br><!-- sig --><div class="sig_02"><div class="sig_01"><div class="sig_03"></div></div></div><div class="sig"><div style="width:100%;"><div><fieldset style="border: 1px dashed #C0C0C0; -moz-border-radius:3px" class="alt3" <legend=""><table width="100%" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0"><tbody><tr><td width="9" height="34"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0110.gif" width="9" height="34" alt=""></td><td background="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_1010.gif"><img src="http://i45.servimg.com/u/f45/16/85/72/04/icon-c10.gif" height="34" alt=""></td><td width="9" height="34"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0310.gif" width="9" height="34" alt=""></td></tr><tr><td background="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0410.gif"><br></td><td valign="top"><div style="padding: 3px;"><div style="overflow: auto; height: 450px; width: 100%;"><div class="sig" style="background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(229, 229, 229); border-left-width: 1px; border-left-style: solid; border-left-color: rgb(219, 216, 216); border-right-width: 1px; border-right-style: solid; border-right-color: rgb(219, 216, 216); padding-top: 10px; padding-right: 10px; padding-bottom: 10px; padding-left: 10px; margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; text-align: left; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Time new Roman'; "><div style="width: 912px; "><div><fieldset class="alt3" ahaha<legend="" style="border-top-width: 1px; border-right-width: 1px; border-bottom-width: 1px; border-left-width: 1px; border-top-style: dashed; border-right-style: dashed; border-bottom-style: dashed; border-left-style: dashed; border-top-color: rgb(192, 192, 192); border-right-color: rgb(192, 192, 192); border-bottom-color: rgb(192, 192, 192); border-left-color: rgb(192, 192, 192); padding-top: 8px; padding-right: 8px; padding-bottom: 8px; padding-left: 8px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(255, 255, 255); "><span style="text-align: center; "><span style="color: blue;">Chữ ký của </span><b><a href="http://www.benxua.net/u1" style="text-decoration: none !important; text-shadow: black 0px 0px 0.2em, black 0px 0px 0.2em, black 0px 0px 2em; "><strong>{postrow.displayed.POSTER_NAME}   </strong></a></b></span><strong></strong><div style="overflow-x: auto; overflow-y: auto; max-height: 110px; "><div align="center"><center><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/sig1010.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; "><br><br><b style="font-family: verdana; "><center><strong><div class="noidungchuky">{postrow.displayed.SIGNATURE}</div></strong></center></b><div style="text-align: -webkit-auto;margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; width: 873px; "><span style="white-space: nowrap;"><b><br></b></span></div></center><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/item1010.gif" style="border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; border-style: initial; border-color: initial; border-image: initial; "><br><div style="margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; width: 873px; "> </div></div></div></fieldset></div></div></div><div class="sig_05" style="background-image: url(http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/sig_0510.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: rgb(229, 229, 229); height: 23px; font-family: Tahoma, Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif, 'Time new Roman'; text-align: left; background-repeat: repeat no-repeat; "><div class="sig_04" style="background-image: url(http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/sig_0410.gif); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; height: 23px; background-position: 0% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "><div class="sig_06" style="background-image: url(http://i64.servimg.com/u/f64/15/44/78/93/sig_0610.png); background-attachment: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-color: initial; height: 23px; background-position: 100% 50%; background-repeat: no-repeat no-repeat; "> </div></div></div></div></div></td><td background="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0610.gif"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0610.gif" width="9" alt=""></td></tr><tr><td><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0410.gif" width="9" height="11" alt=""></td></tr><tr><td><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0710.gif" width="9" height="11" alt=""></td><td background="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0810.gif"><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0810.gif" height="11" alt=""></td><td><img src="http://i40.servimg.com/u/f40/16/40/00/83/1_0910.gif" width="9" height="11" alt=""></td></tr></tbody></table><fieldset><legend>      <!-- / sig -->       <br> <span class="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span></legend></fieldset></fieldset></div></div></div></td></tr></tbody></table>        <div align="right" width="100%"> {postrow.displayed.MULTIQUOTE_IMG} {postrow.displayed.QUOTE_IMG} {postrow.displayed.EDIT_IMG} {postrow.displayed.DELETE_IMG} {postrow.displayed.REPORT_IMG}<!-- BEGIN switch_vote_active -->                        <!-- BEGIN switch_vote --><a class="thumbnail" href="{postrow.displayed.switch_vote_active.switch_vote.U_VOTE_PLUS}"><img src="http://img.forum.zing.vn/images/bluestyle/buttons/post_cảm ơn.gif" onclick="exec_refresh();" id="Thanks button" border="0" alt="Cảm ơn người này" vspace="1"></a>                    <!-- END switch_vote --><br><b><font color="red">Số lần được cảm ơn :</font></b><b><font color="#000000">{postrow.displayed.switch_vote_active.L_VOTE_TITLE}</font></b>  <!-- END switch_vote_active --></div>      </td></tr></tbody></table>  <!-- END displayed -->  <!-- BEGIN hidden -->          <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="postdetails {postrow.hidden.ROW_CLASS}" colspan="2" align="center">{postrow.hidden.MESSAGE}</td></tr></tbody></table>  <!-- END hidden -->  <!-- END postrow -->  <!-- BEGIN no_post -->          <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr align="center"><td class="alt1" colspan="2" height="28">        <span class="smallfont">{no_post.L_NO_POST}</span>      </td></tr></tbody></table>  <!-- END no_post -->          <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr align="right"><td class="tfoot" colspan="2" height="28">                                                                                  <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td width="9%"></td><td align="center" nowrap="nowrap"><a name="bottomtitle"></a><h1 class="cattitle">{TOPIC_TITLE}</h1></td><td align="right" nowrap="nowrap" width="9%"><a href="{U_VIEW_OLDER_TOPIC}">{L_VIEW_PREVIOUS_TOPIC}</a><ahref="{u_view_newer_topic}">{L_VIEW_NEXT_TOPIC} <a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a></ahref="{u_view_newer_topic}"></td></tr></tbody></table>      </td></tr></tbody></table>                                                                            <table class="tborder" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tbody><tr><td class="alt2" valign="top" {colspan_pagination}="" width="150"><span class="smallfont">{PAGE_NUMBER}</span></td><!-- BEGIN topicpagination --><td class="alt1" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{PAGINATION}</span></td><!-- END topicpagination --></tr><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><!-- BEGIN watchtopic --><tr><td class="alt2" colspan="2" align="right" valign="top"><span class="smallfont">{S_WATCH_TOPIC}</span></td></tr><!-- END watchtopic --><!-- END switch_user_logged_in --><tr><td class="alt2" colspan="2" align="center" style="padding:0px">        <!-- BEGIN switch_user_logged_in --><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="1"><tbody><tr><td><center><font color="green" face="tahoma" size="2"><span style="font-weight: bold;">* Viết tiếng Việt có dấu, là tôn trọng người đọc.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">* Chia sẻ bài sưu tầm có ghi rõ nguồn, là tôn trọng người viết.</span><br style="font-weight: bold;"><span style="font-weight: bold;">* Thực hiện những điều trên, là tôn trọng chính mình.</span><br><span style="color: Red; font-weight: bold;">- Khi bạn thấy một bài viết hay, hãy ấn nút “THANKS” để cảm ơn vì sự cống hiến của họ.</span><br></font></center><div style="text-align: center;"><font color="red" face="tahoma" size="2"><b>- Thắc Mắc Ý Kiến Liên Hệ BQT 4rum ĐẳngCấp9x - Admin- .....Cảm Ơn</b></font><b><a name="quickreply"></a></b><br></div><p> </p></td></tr></tbody></table><br><!-- Code Blog poster --><div align="center"><center><table><tbody><tr><td><center><img src="http://i69.servimg.com/u/f69/12/89/57/83/guiban10.gif"></center><textarea style="background: #2D2D2D url(http://i190.photobucket.com/albums/z134/anhdao1991/rank/tuccagb54fdgzsujfwn1.gif);color: #0033FF;font: 11px verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial, helvetica, sans-serif;" rows="2" cols="100" readonly="readonly" onclick="this.select()">{TOPIC_TITLE} - http://dangcap9x.ohmylife.net{TOPIC_URL} Ðây là một bài viết hay mà mình muốn gửi đến các bạn. Hãy tham gia vào 4rum của chúng mình để cùng thảo luận nhé ^^!!!</textarea></td></tr></tbody></table></center></div><!-- / Code Blog poster --><br><!--mang XH--><a target="_blank" href="http://baivong.forumclan.com/feed/?type=atom"><img alt="Rss" src="http://lh5.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/SxATfAPw9nI/AAAAAAAAAEs/eFAar-hJt80/rss.png"></a>  <a target="_blank" href="http://digg.com/submit?phase=2&url=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Digg" class="rsociales-sobre" src="http://lh5.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62RCxqvZI/AAAAAAAAAC8/xDx8xCA7fb8/s128/digg.png"></a><a target="_blank" href="http://www.technorati.com/faves?add=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Technorati" class="rsociales-sobre" src="http://lh4.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62a_4-zWI/AAAAAAAAADU/-j_OH-DQ08E/s128/technorati.png"></a><a target="_blank" href="http://del.icio.us/post?url=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Delicious" class="rsociales-sobre" src="http://lh3.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62RDKQgOI/AAAAAAAAAC4/mtV6-M533Q4/s128/delicious.png"></a><a target="_blank" href="http://reddit.com/submit?url=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Reddit" class="rsociales-sobre" src="http://lh4.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62arGLQ8I/AAAAAAAAADM/R1oKYBPk5PM/s128/reddit.png"></a><a target="_blank" href="http://myweb2.search.yahoo.com/myresults/bookmarklet?u=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Yahoo" class="rsociales-sobre" src="http://lh3.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62dZ8XHBI/AAAAAAAAADc/5-q_baQreIY/s128/yahoo.png"></a><a target="_blank" href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=edit&output=popup&bkmk=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Google" class="rsociales-sobre" src="http://lh4.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62aharqmI/AAAAAAAAADI/Obb2FobqukI/s128/google.png"></a><a target="_blank" href="http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Facebook" class="rsociales-sobre" src="http://lh4.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62RPR9q4I/AAAAAAAAADA/j5aaVVbLAB4/s128/facebook.png"></a><a target="_blank" href="http://twitter.com/home?status=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Twitter" class="rsociales-sobre" src="http://lh5.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62a-yPyvI/AAAAAAAAADY/sOd4F-QLkcw/s128/twitter.png"></a><a target="_blank" href="http://friendfeed.com/?url=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Friendfeed" class="rsociales-sobre" src="http://lh6.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62RcdSxFI/AAAAAAAAADE/Z3sw5LjVcME/s128/friendfeed.png"></a><a target="_blank" href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Stumbleupon" class="rsociales-sobre" src="http://lh3.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62a6SZPHI/AAAAAAAAADQ/brVLQAgz_U0/s128/stumbleupon.png"></a><a target="_blank" href="http://www.blinklist.com/index.php?Action=Blink/addblink.php&Url=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Blinklist" class="rsociales-sobre" src="http://lh5.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw62Q1hD5LI/AAAAAAAAAC0/UwNNqwOYqmw/s128/blinklist.png"></a><a target="_blank" href="https://favorites.live.com/quickadd.aspx?marklet=1&mkt=vi&top=0&url=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Live" class="rsociales-sobre" src="http://lh4.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw-oDLlopII/AAAAAAAAAD8/jfdQL4nk5GA/live.png"></a><a target="_blank" href="http://slashdot.org/bookmark.pl?url=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Add to Slashdot" class="rsociales-sobre" src="http://lh3.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/Sw-oDBgnrJI/AAAAAAAAAEE/a5lFcn7ydfM/slashdot.png"></a><a target="_blank" href="http://buzz.yahoo.com/buzz?targetUrl=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&title={TOPIC_TITLE}"><img alt="Buzz Up" class="rsociales-sobre" src="http://lh4.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/SxAY901ULYI/AAAAAAAAAFI/wwROp_KOq7U/yahoobuzz.png"></a><a target="_blank" href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?t={TOPIC_TITLE}&c=baivong Movies - Download Movies&u=http://baivong.forumclan.com{U_VIEW_TOPIC}&l=2"><img class="rsociales-sobre" src="http://lh6.ggpht.com/_Y7RSLNNmdPE/SxCtiZJA5II/AAAAAAAAAFo/m9qpZIH2jaQ/MySpace.png"></a><!--mang XH-->{QUICK_REPLY_FORM}<br><!-- END switch_user_logged_in -->      </td></tr><tr><td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">                                                                                          <table border="0" cellpadding="0" width="100%" cellspacing="0" id="info_open" style="display:''"><tbody><!-- BEGIN show_permissions --><tr><td class="alt2" valign="top" width="25%"><span class="smallfont">{L_TABS_PERMISSIONS}</span></td><td class="alt1" valign="top" width="75%"><span class="smallfont">{S_AUTH_LIST}</span></td></tr><!-- END show_permissions --><tr><td class="tfoot" colspan="2" height="28">                                                                                                                            <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<aclass="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}{NAV_CAT_DESC_SECOND}</aclass="nav"></span></td><!-- BEGIN show_permissions --><td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><ahref="javascript:showhidelayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_LESS_IMG}" alt="-" align="middle" border="0"></ahref="javascript:showhidelayer('info_open','info_close');"></span></td><!-- END show_permissions --></tr></tbody></table>        </td></tr></tbody></table>      </td></tr><tr><td style="margin:0; padding: 0;" colspan="2">                                                  <table border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" id="info_close" style="display:none;"><tbody><tr><td class="tfoot" colspan="2" height="28">                                                                                        <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td valign="middle" width="100%"><span class="nav"><a class="nav" href="{U_INDEX}">{L_INDEX}</a>{NAV_SEP}<aclass="nav" href="{U_ALBUM}">{L_ALBUM}{NAV_CAT_DESC_SECOND}</aclass="nav"></span></td><td align="right" valign="middle"><span class="smallfont"><ahref="javascript:showhidelayer('info_open','info_close');"><img src="{TABS_MORE_IMG}" alt="+" align="middle" border="0"></ahref="javascript:showhidelayer('info_open','info_close');"></span></td></tr></tbody></table>        </td></tr></tbody></table>      </td></tr></tbody></table><form action="{S_JUMPBOX_ACTION}" method="get" name="jumpbox" onsubmit="if(document.jumpbox.f.value == -1){return false;}">//                                                    <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center"><tbody><tr><td align="left" valign="middle" nowrap="nowrap" {width_gallery}="">        <span class="nav">            <!-- BEGIN switch_user_authpost -->            <a href="{U_POST_NEW_TOPIC}" rel="nofollow"><img src="{POST_IMG}" id="{POST_IMG_ID}Newtopic" alt="{L_POST_NEW_TOPIC}" align="middle" border="0"></a>            <!-- END switch_user_authpost -->            <!-- BEGIN switch_user_authreply -->            <a href="{U_POST_REPLY_TOPIC}"><img src="{REPLY_IMG}" alt="{L_POST_REPLY_TOPIC}" align="middle" border="0"></a>            <!-- END switch_user_authreply -->        </span>      </td><!-- BEGIN viewtopic_bottom --><td align="right" nowrap="nowrap"><span class="smallfont">{L_JUMP_TO}: {S_JUMPBOX_SELECT} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"></span></td><!-- END viewtopic_bottom --><!-- BEGIN switch_image_resize --><script type="text/javascript"><script src="{JQUERY_PATH}" type="text/javascript"></script><script src="{JS_DIR}{L_LANG}.js" type="text/javascript"></script><!--[CDATA[$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_WIDTH}, 'max_height' : {switch_image_resize.IMG_RESIZE_HEIGHT} }));//]]--><!-- END switch_image_resize --><!-- BEGIN moderation_panel --><td align="center">        <span class="smallfont">{moderation_panel.U_YOUR_PERSONAL_MODERATE}</span>      </td><td align="center" width="250">        <span class="smallfont"></span>      </td><!-- END moderation_panel --></tr></tbody></table></form>  <!-- BEGIN viewtopic_bottom -->          <table class="noprint" width="100%" border="0" cellspacing="2" cellpadding="0" align="center"><tbody><tr><td colspan="2" align="left" valign="top" nowrap="nowrap">{S_TOPIC_ADMIN}        <form name="action" method="get" action="{S_FORM_MOD_ACTION}">            <input type="hidden" name="t" value="{TOPIC_ID}">            <input type="hidden" name="sid" value="{S_SID}">            <span class="gen">{L_MOD_TOOLS}{S_SELECT_MOD} <input class="liteoption" type="submit" value="{L_GO}"></span>        </form>      </td></tr></tbody></table><!-- END viewtopic_bottom --><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><style type="text/css"><!--#gb{position:fixed;top:50px;z-index:+1000;}* html #gb{position:relative;}.gbtab{height:150px;width:30px;float:left;cursor:pointer;background:url('http://i99.servimg.com/u/f99/11/79/54/63/1110.png') no-repeat;}.gbcontent{float:left;border:2px solid #990000;background:#F5F5F5;padding:10px;}--></style><script type="text/javascript">function showHideGB(){var gb = document.getElementById("gb");var w = gb.offsetWidth;gb.opened ? moveGB(0, 30-w) : moveGB(20-w, 0);gb.opened = !gb.opened;}function moveGB(x0, xf){var gb = document.getElementById("gb");var dx = Math.abs(x0-xf) > 10 ? 5 : 1;var dir = xf>x0 ? 1 : -1;var x = x0 + dx * dir;gb.style.right = x.toString() + "px";if(x0!=xf){setTimeout("moveGB("+x+", "+xf+")", 10);}}</script><div style="right: -174px;" id="gb"><div class="gbtab" onclick="showHideGB()"> </div><div class="gbcontent"><table border="0" width="150"><tbody><tr><td align="left"><img src="http://icons.iconarchive.com/icons/milosz-wlazlo/boomy/48/chat-icon.png" alt="" border="0"><strong>Lý lịch của bạn</strong><br><br><a href="/profile.forum?mode=editprofile&change_theme=aquagrey" class="postlink" target="_blank">Thông tin của bạn</a><br><a href="/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=preferences&change_theme=aquagrey" class="postlink" target="_blank">Tùy chỉnh giao diện</a><br><a href="/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=signature&change_theme=aquagrey" class="postlink" target="_blank">Sửa chữ ký</a><br><a href="/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=avatars&change_theme=aquagrey" class="postlink" target="_blank">Sửa hình đại diện</a><br><a href="/profile.forum?mode=editprofile&page_profil=friendsfoes&change_theme=aquagrey" class="postlink" target="_blank">Danh sách bạn/thù</a><br><a href="/msg.forum?folder=inbox&change_theme=aquagrey" class="postlink" target="_blank">Hộp thư của bạn</a><br><br></td></tr><tr><td align="left"><img src="http://2img.net/i/fa/Online.png" border="0"><strong>Liên hệ giao dịch</strong><br><br><a href="/profile.forum?mode=viewprofile&page_profil=messages&u=1258&change_theme=aquagrey" class="postlink" target="_blank">Không có</a><br><a href="/profile.forum?mode=viewprofile&page_profil=messages&u=2106&change_theme=aquagrey" class="postlink" target="_blank">Không có</a><br><a href="/profile.forum?mode=viewprofile&page_profil=messages&u=2086&change_theme=aquagrey" class="postlink" target="_blank">Không có</a><br><a href="/contact.forum?change_theme=aquagrey"> Admin</a><br></td></tr></tbody></table></div></div><!-- END switch_user_logged_in --><div style="clear:both"> </div><script type="text/javascript">//<![CDATA[$(resize_images({ 'selector' : '.postbody', 'max_width' : 400, 'max_height' : 0 }));//]]></script><script type="text/javascript" src="http://illiweb.com/rs3/16/frm/addthis/addthis_widget.js?pub=forumotion"></script><script type="text/javascript"><!--function exec_refresh(){ myvar = myvar + ' .'; var timerID = setTimeout('exec_refresh();', 20); if (timeout > 0) { timeout -= 1; } else { clearTimeout(timerID); window.status = ''; window.location.reload(); }}var myvar = '';var timeout = 50;//--></script><iframe name="cảm ơn" height="0" width="0" frameborder="0"></iframe> </font></center>

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà pmcchip99
Trả lời chủ đề này
13/1/2012, 2:32 pm
lehuyen71998
lehuyen71998


Mem chính thức

Mem chính thức

???????????

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà lehuyen71998
Trả lời chủ đề này
21/1/2012, 9:05 am
baoden.mango
baoden.mango


Moderators

Moderators

aaaaaaaaaaaa

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà baoden.mango
Trả lời chủ đề này
22/1/2012, 2:01 pm
xeko0007
xeko0007


Mem chính thức

Mem chính thức

alo coi nao

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà xeko0007
Trả lời chủ đề này
27/2/2012, 9:58 pm
kittynam
kittynam


Mem chính thức

Mem chính thức

á

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà kittynam
Trả lời chủ đề này
2/3/2012, 12:07 am
fanlock
fanlock


Mem chính thức

Mem chính thức

thank

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà fanlock
Trả lời chủ đề này
2/3/2012, 12:49 am
kittynam
kittynam


Mem chính thức

Mem chính thức

2 lần mới thấy. mệt thiệt,chán

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà kittynam
Trả lời chủ đề này
18/3/2012, 7:14 am
tantai1234
tantai1234


Mem chính thức

Mem chính thức

afro

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà tantai1234
Trả lời chủ đề này
22/3/2012, 10:05 am
hoang2811
hoang2811


Mem chính thức

Mem chính thức

chẳng hỉu

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hoang2811
Trả lời chủ đề này
14/4/2012, 5:17 pm
hacbao0918
hacbao0918


Mem chính thức

Mem chính thức

hiện ra nào~!!!!!!

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà hacbao0918
Trả lời chủ đề này
17/4/2012, 11:43 am
tri123456
tri123456


Mem chính thức

Mem chính thức

xme

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà tri123456
Trả lời chủ đề này
18/7/2012, 10:39 am
nguyenmanhthien
nguyenmanhthien


Mem chính thức

Mem chính thức

xem

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nguyenmanhthien
Trả lời chủ đề này
18/7/2012, 4:30 pm
mrkunvl
mrkunvl


Mem chính thức

Mem chính thức

cám ơn

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà mrkunvl
Trả lời chủ đề này
1/8/2012, 7:27 am
quanmap
quanmap


Super Mod

Super Mod

cảm ơn

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà quanmap
Trả lời chủ đề này
27/8/2012, 3:16 am
omg
omg


Mem chính thức

Mem chính thức

cảm ơn

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà omg
Trả lời chủ đề này
4/9/2012, 6:23 pm
chauviet97nt
chauviet97nt


Mem chính thức

Mem chính thức

aa

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà chauviet97nt
Trả lời chủ đề này
10/11/2012, 8:21 pm
tatran0195
tatran0195


Mem chính thức

Mem chính thức

ngon

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà tatran0195
Trả lời chủ đề này

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời chủ đề này

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 3 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4  Next

»[FM] Hướng dẫn Code và cách làm Status trong view topic_body full. - Page 3 Empty»[FM] Hướng dẫn Code và cách làm Status trong view topic_body full. - Page 3 Empty

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • Skin SVNH Rip by dothinh Phát triển bởi BQT và tất cả thành viên.
   Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết do thành viên đưa lên.
   Vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài viết khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.

   © FM - Mods by Zzbaivong

   Copyright © wWw.BếnXưa.Vn 2010 - 2020 | Diễn đàn bắt đầu : 16/07/2010 | Liên hệ / Phone 0973210690. | QC :