Welcome to Miền ký ức Forum's. Nơi những kỷ niệm vẫn còn sống mãi với thời gian....

[Q&A]xin mod new đang xài Empty[Q&A]xin mod new đang xài Empty

[Q&A]xin mod new đang xài

Share

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

14/9/2011, 8:14 pm
haiboiroi
haiboiroi


Mem tích cực

Mem tích cực

cho mình xin mod new đang xài rất cám ơn dong y 2 tay

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà haiboiroi
Trả lời chủ đề này
16/9/2011, 11:21 pm
nhokpro
nhokpro


Mem chính thức

Mem chính thức

vui ve

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nhokpro
Trả lời chủ đề này
17/9/2011, 4:54 pm
ThuanPhongVlog
ThuanPhongVlog


Người sáng lập

Người sáng lập

haiboiroi đã viết: cho mình xin mod new đang xài rất cám ơn dong y 2 tay
Đây là toàn bộ code mod news 4rum mình đang dùng. Bạn lấy về chỉnh sửa cho phù hợp nhé nhay mat
Code:
<script type="text/javascript" src="/h84-"></script><script type="text/javascript">
function btdyt()
{
var t=setTimeout("btdyt()",1000);
}
function btdyt()
{
window.location.replace("{TOPIC_URL}")
}
</script><iframe name="bvreload" height="0px" width="0px"></iframe>
<div class="boxcontainer"> <div class="box_04"> <div class="box_05"> <table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"> <tr> <td class="box_01"> <img class="imgborder" src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="13" height="37" alt="" /></td> <td class="boxheaderbar"> <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td valign="top"> </td> <td width="100%"><div class="boxbar"> <table border="0" width="100%" cellpadding="0" style="border-collapse: collapse"> <tr> <td class="boxcolorbar_01"> <img class="imgborder" src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="6" height="24" alt="" /></td>
<td class="boxcolorbar">QUÀ TẶNG ÂM NHẠC » Ca nhạc theo yêu cầu</td><td class="boxcolorbar_03"> <img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="6" height="24" alt="" class="imgborder" /></td> </tr> </table></div></td><td><img src="http://i74.servimg.com/u/f74/15/44/78/93/logo2110.jpg" width="35" height="37" alt="" class="imgborder" /></td> </tr> </table> </td> <td class="box_03"> <img class="imgborder" src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="13" height="37" alt="" /></td> </tr> </table> <div class="boxcontents">
<table width="100%" align="center" style="background: #000000;color: #555555;border: 2px solid #bbb;-moz-border-radius:5px; cellspacing="0" cellpadding="0"><tbody><tr><td id="pro_ms" style="width:280px; color:#FFFFFF; font-size:12px;"><!-- BEGIN post_row --><div class="thongtinqua"><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/bandit10.png" border="0" alt="Cfviet"> <font color="#37fafa">Người yêu cầu:</font> {post_row.POSTER}<br/><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/police10.png" border="0" alt="Cfviet"> <font color="#37fa37">Vào lúc:</font> {post_row.TIME}<br/><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/love10.png" border="0" alt="Cfviet"> <font color="#fa37ac">Gửi đến:</font> <font color="#ffff2b">{post_row.TITLE}</font></div><!-- END post_row --><br/><!-- BEGIN switch_user_logged_out -->  <a onmouseover="show_tooltip(this,'<font color=#f30000>Bấm vào đây để đăng ký làm thành viên.','Notes :');" href="http://www.benxua.net/profile.forum?mode=register&agreed=true&step=2" rel="login_bv" class="poplight"><img src="http://i64.servimg.com/u/f64/15/44/78/93/dangky10.gif" alt="Cfviet"/></a><div id="login_bv" class="popup_block"><!-- login form -->  <form action="/login.forum?redirect=/h19-" method="post"  id="signin"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label><font color="#FFFFFF">Tài khoản :</font></label>  </td><td><input id="username" class="post" name="username" size="20" type="text" value="Tên tài khoản" onblur="if(this.value=='') this.value='Tên tài khoản';" onfocus="if(this.value=='Tên tài khoản') this.value='';" /></td></td><td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" /><font color="#FFFFFF">Ghi nhớ?</font></label></td></tr><tr><td class="smallfont"><label><font color="#FFFFFF">Mật Khẩu :</font></label> </td><td> <input id="pass" name="password" class="post" size="20" type="password" value="Mật khẩu" onblur="if(this.value=='') this.value='Mật khẩu';" onfocus="if(this.value=='Mật khẩu') this.value='';"/></td> <td> <input type="submit" value="Đăng nhập" name="login" id="login"/> </td></tr></table></form>
<!-- / login form --></div><!-- END switch_user_logged_out --><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/wonder10.png" border="0" alt="Cfviet"> <font color="#5ca3fa">Bạn muốn yêu cầu ca khúc ?</font><a onmouseover="show_tooltip(this,'<font color=#f30000>Chú ý: Mỗi thành viên được gửi tối đa 1 quà tặng âm nhạc/ngày.<br> Hỗ trợ flash: <font color=#FF5F5F>mp3.zing.vn,nhaccuatui.com,nhac.vui.vn</font><br/><b>Notes</b>: Ai Spam sẽ bị Ban Nick ngay lập tức.','Gửi quà tặng âm nhạc !');" href="#?w=410" rel="TDYT_bv" class="poplight">  <font color="#ff5959" size="2px"><blink>Click here</blink><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/heart11.png"/></font></a><div id="TDYT_bv" class="popup_block"><form target="bvreload" action="/posting.forum" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data"><table width="420px" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td width="22%"><span class="gen"><b><font color="#23eb41">Gửi đến</font></b></span></td><td><button onmouseover="showtip('<font size=5>Tìm nick bạn bè</font>');" onmouseout="hidetip();" id="find_friend" value="Tìm thành viên" class="button2" type="button" title="Tìm thành viên"><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/andanh10.png"/></button>
<input class="post gen" style="width:235px; display:inline" type="text" name="subject" value="Tất cả" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả';" onfocus="if(this.value=='Tất cả') this.value='';"  size="45" maxlength="40" tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"></span> <input onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'»'), vtdyt()" class="mainoption"  type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="6" accesskey="s" /></td></tr><tr><td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"><tr><td><blink><b><font color="#39a8d1">Quà tặng</font></b></blink><br/><blink><b><font color="#ff4f95">Lời nhắn</font></b></blink></td></tr></table></td><td valign="top"><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td colspan="9"><span class="gensmall" style="width:550px;font-size:10px" id="helpbox"></span></td></tr><tr><td colspan="9"><span class="gen"><input id="fmvi1"  style="width:310px; display:inline" type="text" value="Dán đoạn mã flash bài hát vào đây!" onblur="if(this.value=='') this.value='Dán đoạn mã flash bài hát vào đây!';" onfocus="if(this.value=='Dán đoạn mã flash bài hát vào đây!') this.value='';"  onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" rows="15" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual" maxlength="500" /><br/><input id="fmvi2"  style="width:285px; display:inline" type="text"  value="Nội dung thông điệp" onblur="if(this.value=='') this.value='Nội dung thông điệp';" onfocus="if(this.value=='Nội dung thông điệp') this.value='';"  onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" rows="15" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual" maxlength="155" /><input id="fmvigroup" class="gen" style="display:none" onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" rows="1" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual" /><span id="counter_number" class="counter"> 169</span></span></td></tr></table></td></tr></table><input type="hidden" name="lt" value="0" /><input type="hidden" name="mode" value="newtopic" />
<!-- FMvi-Group -->
<!-- Thay số  77  dưới đây bằng số chuyên mục gửi quà tặng của bạn -->
<input type="hidden" name="f" value="14" />
</form></div><!-- END switch_user_logged_in --></td><td id="ms_pro" align="center" style="background: url(http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/musicc10.jpg);"><!-- BEGIN post_row --><p><button class="chuyenqua">Bài kế tiếp »</button></p>{post_row.TEXT}<!-- END post_row --></td></tr></table><br/><table width="100%" style="background: #fff;color: #555555;border: 2px solid #bbb;-moz-border-radius:5px;" cellpadding="6" cellspacing="2" border="0" width="100%" align="center"><tr><td width="15%" nowrap="nowrap" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px"><!-- BEGIN switch_user_logged_out --><a onmouseover="show_tooltip(this,'<font color=#f30000> Bạn phải đăng nhập để sử dụng chức năng này.','Chú ý :');" href="#?w=280" rel="login_bv" class="poplight"><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/6ky47310.png" /><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/drv47410.png" /></a><div id="login_bv" class="popup_block"><!-- login form --><form action="/login.forum?redirect=/h19-" method="post"  id="signin"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0"><td class="smallfont" style="white-space: nowrap;"><label><font color="#FFFFFF">Tài khoản :</font></label></td><td><input id="username" class="post" name="username" size="20" type="text" value="Tên tài khoản" onblur="if(this.value=='') this.value='Tên tài khoản';" onfocus="if(this.value=='Tên tài khoản') this.value='';" /></td></td> <td class="smallfont" nowrap="nowrap"><label for="cb_cookieuser_navbar"><input type="checkbox" name="cookieuser" value="1" tabindex="103" id="cb_cookieuser_navbar" accesskey="c" /><font color="#FFFFFF">Ghi nhớ?</font></label></td></tr>  <tr>  <td class="smallfont"><label><font color="#FFFFFF">Mật Khẩu :</font></label> </td><td width="15%"> <input id="pass" name="password" class="post" size="20" type="password" value="Mật khẩu" onblur="if(this.value=='') this.value='Mật khẩu';" onfocus="if(this.value=='Mật khẩu') this.value='';"/></td> <td><input type="submit" value="Đăng nhập" name="login" id="login"/> </td></tr> </table></form><!-- / login form --></div><!-- END switch_user_logged_out -->
<!-- BEGIN switch_user_logged_in --><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/6ky47310.png" /></a><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/drv47410.png" /><!-- END switch_user_logged_in --></td><td id="fmvi-tdyt" width="600px" style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px;overflow: hidden;"><marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="2" direction="left" scrolldelay="20" truespeed>
<table align="left"><tr><!-- BEGIN post_row --><!-- BEGIN saut --><!-- END saut --><td><span style="margin-right:3px" class="genmall"><b>  </b><b>{post_row.POSTER}</b> nhắn với <span style="color:#FF009A;font-weight:bold">{post_row.TITLE}</span> : </td>
<td><span style="color:#3F1B1B;">{post_row.TEXT}</span></span></td><!-- END post_row --></tr></table></marquee></td><td style="background: #fff;color: #313131;border: 1px solid #ccc;-moz-border-radius:5px;overflow: hidden;"><!-- BEGIN switch_user_logged_out --><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/dangti11.png"/><!-- END switch_user_logged_out --><!-- BEGIN switch_user_logged_in --><a onmouseover="show_tooltip(this,'<font color=#f30000>Chú ý: Mỗi thành viên được gửi tối đa 3 TĐ/ngày.<br><b>Ai cố ý Spam sẽ bị Ban Nick ngay lập tức.</b>','Gửi thông điệp yêu thương !');" href="#?w=420" rel="TDYT_bv" class="poplight"><img src="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/dangti11.png"/></a><!-- END switch_user_logged_in --></td></tr></table></div><table style="width: 100%" cellpadding="0" cellspacing="0" dir="ltr"><tr><td class="box_06"><img class="imgborder" src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="8" height="6" alt=""/></td><td style="width: 100%" class="boxfooterbar"></td> <td class="box_08"><img class="imgborder" src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" width="8" height="6" alt=""/></td></tr></table></div></div> </div></div><script src="http://illiweb.com/rs3/13/frm/jquery/jqmodal/jqmodal.js" type="text/javascript"></script><script type="text/javascript">//<![CDATA[
$(document).ready(function(){function find_username(fieldname) {$.get('/search.forum?mode=searchuser&fieldname=' + fieldname + '&time=' + timestamp(), '',function(data){$('#find_username').html(data).jqmShow();$('.jqmOverlay').bgiframe();$('#find_username').bgiframe();});return false;}$('#find_friend').click(function(){return find_username('subject');});$('#find_foe').click(function(){return find_username('foe');});$('#find_username').jqm({toTop: true});});//]]></script><div type="z-index:9999;" id="find_username" class="jqmWindow">
https://bit.ly/biovips

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThuanPhongVlog
Trả lời chủ đề này

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời chủ đề này

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

[Q&A]xin mod new đang xài Empty[Q&A]xin mod new đang xài Empty

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • Skin SVNH Rip by dothinh Phát triển bởi BQT và tất cả thành viên.
   Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết do thành viên đưa lên.
   Vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài viết khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.

   © FM - Mods by Zzbaivong

   Copyright © wWw.BếnXưa.Vn 2010 - 2020 | Diễn đàn bắt đầu : 16/07/2010 | Liên hệ / Phone 0973210690. | QC :