Welcome to Miền ký ức Forum's. Nơi những kỷ niệm vẫn còn sống mãi với thời gian....

»[FM] Hướng dẫn làm Chatbox tự động login + nút Buzz cập nhật ngày 01/08/2011 Empty»[FM] Hướng dẫn làm Chatbox tự động login + nút Buzz cập nhật ngày 01/08/2011 Empty

»[FM] Hướng dẫn làm Chatbox tự động login + nút Buzz cập nhật ngày 01/08/2011

Share

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

5/8/2011, 7:46 pm
ThuanPhongVlog
ThuanPhongVlog


Người sáng lập

Người sáng lập

Sau đợt FM cập nhật chatbox có nhiều bạn vẫn chưa làm được Chatbox tự động login nên hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn. Bài viết này có sử dụng code của CP và viewsource chatbox của C3Z. vui ve

Bây giờ ta bắt đầu làm chatbox nào.
Bước 1: tạo 1 trang HTML chèn code này vào (có thể chỉnh sửa nếu các bạn muốn) source này mình view của C3Z nên có cả nút Buzz nữa. Các bạn về chỉnh sửa cho hợp lý nha.
Code:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"><html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><head><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8" /><title>Chatbox C3Z</title><meta http-equiv="content-script-type" content="text/javascript" /><meta http-equiv="content-style-type" content="text/css" /><script src="http://illiweb.com/fa/js_16/vi.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://illiweb.com/rs3/17/frm/chatbox/chatbox4.js" type="text/javascript"></script>
<script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js" type="text/javascript"></script>
<style type="text/css">
* {margin: 0px;padding: 0;}
html, body {overflow: hidden;}
body {background-color: #efefef;}
body,th,td,p {
   font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
   font-size:11px
}
a:link,a:active,a:visited,a:hover {
   color:#5D401E;
   text-decoration:none;
}
.thead,td.cat,td.catHead,td.catSides,td.catLeft,td.catRight,td.catBottom,td.rowpic {
   background:#bfec92;
   color:#1a540f;
   padding:3px;
   font:bold 11px tahoma,verdana,geneva,lucida,'lucida grande',arial,helvetica,sans-serif;
}
td.cat,td.catHead,td.catBottom {
   border-width:0;
}
th.thHead,th.thSides,th.thTop,th.thLeft,th.thRight,th.thBottom,th.thCornerL,th.thCornerR {
   font-weight:bold;
   border:#ffffff;
   border-style:solid;
}
.genmed {
   font-size:11px;
}
th.thBottom,td.catBottom {
   border-width:0 1px 1px 1px;
}
a.gen,a.genmed,a.gensmall {
   color:#006699;
   text-decoration:none;
}
.cattitle,td .t-title {
   font-weight:bold;
   font-size:12px;
   letter-spacing:1px;
   color:#006699
}
a.cattitle {
   text-decoration:none;
   color:#844A21;
   font-size:12px;
}
a.cattitle:hover {
   text-decoration:underline;
}
input[type=submit] {
   padding:0 5px;
   font-size:11px;
   cursor:pointer;
   background-color:#fff;
   border:1px solid #a6a6a6;
   color:#000;
   font-weight: bold
}
/* Chatbox */
#frame_chatbox {
   border:none !important;
}
body.chatbox {
   min-width:550px !important;
   background-image:none;
   padding:0;
   margin:0;
   background-color:#fff;
}
#chatbox_members {
   float:left;
   top:28px;
   bottom:30px;
   width:110px;
   overflow:auto;
   border-right:1px solid #E5E5E5;
}
#chatbox {
   position:absolute;
   top:25px;
   left:0;
   right:0;
   bottom:30px;
   overflow:auto;
   line-height:10px;
}
#chatbox ul {
   list-style-type:none;
   margin:5px 10px 10px 100px;
   border-bottom:2px #3A3A3A dotted;
   border-left:2px #3A3A3A dotted;
}
#chatbox li {
   line-height:14px;
   padding:3px 3px 3px 7px;
}
.chatbox_row_1,.chatbox_row_2,.chatbox_row_3 {
   font-size:12px;
}
.chatbox-options {
   text-align:right;
}
#chatbox_messenger_form .text-field,#chatbox_messenger_form,#chatbox_messenger_form .gen {
   float:left;
}
#chatbox_footer {
   position:absolute;
   bottom:0;
   left:0;
   right:0;
   height:30px;
}
#chatbox_footer table.text-styles {
   float:right;
}
#chatbox_footer .text-field {
   float:left;
}
#chatbox_header {
   background-color:#e5e5e5;
}
#chatbox p {
   line-height:1.2em;
}
.chatbox_row_1 {
   padding:4px;
   background-color:#fff;
}
.chatbox_row_2 {
   padding:4px;
   background-color:#FFDFDF;
}
.chatbox_row_3 {
   padding:4px;
   background-color:#CFE9FF;
}
.memberlist_row_1 {
   padding:2px 2px 2px 10px;
   background-color:#fff;
}
#chatbox_members .member-title {
   text-align:center;
   padding:0.5em 0.25em;
   background-image:none;
   font-size:12px;
   background-color:#9FE6FF;
   color:#222F03;
   font-family:Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
}
#chatbox_members ul {
   list-style:none;
   margin:0 0 0 10px;
}
#chatbox_members ul li {
   margin:2px 2px 2px 0;
}
#message,#submit_button {
   border-width:1px;
}
.fontbutton {
   padding:1px;
   cursor:pointer;
   text-align:left;
}
.fontbutton_normal {
   background:transparent;
}
.fontbutton_selected {
   background:#0AAF11;
   border:1px solid #22229C;
}
.fontbutton_clicked {
   background:#1BACDF;
   border:1px solid #22229C;
}
.fontbutton_hover {
   background:#8F0000;
   border:1px solid #22229C;
}
#chatbox .user {
   font-weight:bold;
}
div#chatbox {
   color:#000;background:#fff;
}
#chatbox_contextmenu {
   background-color:#d1d7dc;
   border:1px solid #aaa;
}
#chatbox_contextmenu p {
   margin:0;
   padding:1px 4px;
   font-family:verdana,arial,sans-serif;
   background:#;
   border-bottom:1px solid #777;
}
#chatbox_contextmenu p.hover {
   background:#;
}
#chatbox_contextmenu p.close {
   background:#ddd;
   padding:1px;
   font-size:70%;
   color:#fff;
}
#chatbox_contextmenu p.close img, label img {
   vertical-align:middle;
   padding-left:20px;
}
#chatbox_contextmenu a {
   color:#;
   text-decoration:none;
   font-size:70%;
}
#chatbox_contextmenu a:hover {
   color:#;
}
.fontbutton {
   border: 0;
}
* html #chatbox-members {
   /* IE expressions helping IE work in Standards mode */
   height:expression(( document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement.clientHeight:document.body.clientHeight) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 3)+(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2)+(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) )+"px");
}
* html #chatbox {
   /* IE expressions helping IE work in Standards mode */
   height:expression(( document.documentElement.clientHeight ? document.documentElement.clientHeight:document.body.clientHeight) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 3)+(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2)+(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) )+"px");
   width:expression(( document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth:document.body.clientWidth) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 10)+(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 1)+(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 1.3) )+"px");
}
* html #chatbox-footer {
   /* IE expressions helping IE work in Standards mode */
   width:expression(( document.documentElement.clientWidth ? document.documentElement.clientWidth:document.body.clientWidth) - ( (parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 0)+(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 0)+(parseInt(document.body.currentStyle.fontSize) * 1.3333333 * 2 * 0) )+"px")
}
.date-and-time {font-size:8px}
#chatbox_option_disco,#chatbox_option_with_archives,#chatbox_option_without_archives,.online-users a[href="/u1"],.online-users a[href="/u31"] {display:none!important}
.msg img {vertical-align:middle}
.msg>strong {   font-size: 11px}
</style>
<script src="http://www.coo.vn/out/users/c3vietk/js/vibrate.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
var params = '?archives=1';var smilies_sid = '';
$(document).ready(function(){
   $('#buzz').click(function(){
      $("div").vibrate({
         frequency: 5000,
         spread: 5,
         duration: 600
      });
   });
});
//]]></script>
</head>

<body class="chatbox" onload="if(!connected){CB_disconnect();}ajax_refresh_chatbox('?archives=100', 1);if (location.href.indexOf('reload')==-1) location.replace(location.href+'?reload');shmem();"><div id="chatbox_header"><table cellspacing="0" cellpadding="0" border="0" width="100%"><tr><td class="catBottom" nowrap="nowrap"><table border="0" width="100%"><tr><td nowrap="nowrap"><strong>SHOUTBOX<a href="#" onclick="showh();return false"> </a> - VUI LÒNG XEM NỘI QUY Ở TRÊN.</strong></td><td valign="top" class="chatbox-options"><div class="genmed" id="chatbox_main_options"><a href="javascript:void(0)" onclick="ajax_refresh_chatbox('?archives=1', 1);">Refresh</a> | <span id="chatbox_option_with_archives" style="display:none ;"><a href="/chatbox/index.forum?archives=1">Archives</a> | </span><span id="chatbox_option_without_archives" style="display: ;"><a href="/chatbox/index.forum?archives=0">Without archives</a> | </span><span id="chatbox_option_autorefresh" style="display: ;" onclick="refresh_chatbox('?archives=1');"><label for="refresh_auto">Auto refresh </label><input type="checkbox" name="refresh_auto" id="refresh_auto" checked="checked" style="background: transparent;" />  </span><span id="chatbox_option_co" style="display:none;"><a href="#reload" onclick="if(!connected){CB_disconnect();}ajax_refresh_chatbox('?archives=100', 1);"><strong>Đăng Nhập</strong></a></span><span id="chatbox_option_disco" style="display:none ;">Thoát</span>  </div></td></tr></table></td></tr></table></div><div id="chatbox_members" curpos="0" maxpos="460" pageincrement="144" increment="10"></div><div id="chatbox"></div><div id="chatbox_footer" style="display:;"><div id="chatbox_messenger"><form id="c3sbox" name="post" action="/chatbox/index.forum" method="post" onsubmit="submitmsg('?archives=1');refresh_chatbox('?archives=1');return false;"><table width="100%" cellspacing="0" cellpadding="0"><tr><td class="catBottom"><div id="chatbox_messenger_form"><table cellspacing="0" cellpadding="0" height="24" width="100%" class="chatfootertable"><tr><td width="100%" align="right"><table cellspacing="2" cellpadding="0" border="0" style="line-height: 0px;" class="text-styles" ><tr><td><div id="divbold" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sbold.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('bold');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sbold.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/bold.gif" width="21" height="20" alt="Bold" title="Bold" /></div></td><td><div id="divitalic" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sitalic.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('italic');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sitalic.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/italic.gif" width="21" height="20" alt="Ital." title="Ital." /></div></td><td><div id="divunderline" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sunderline.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('underline');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sunderline.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/underline.gif" width="21" height="20" alt="Underl." title="Underl." /></div></td><td><div id="divstrike" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className=( document.post.sstrike.value == '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_style('strike');" onmousedown="this.className='fontbutton fontbutton_clicked';" onmouseup="this.className=( document.post.sstrike.value != '1' ) ? 'fontbutton fontbutton_selected' : 'fontbutton fontbutton_normal'"><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/strike.gif" width="21" height="20" alt="Strike" title="Strike" /></div></td><td width="10"> </td><td><div id="divcolor" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_selectcolor(event);"><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/color.gif" width="21" height="16" alt="Màu font" title="Màu font" /><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="16" alt="Màu font" title="Màu font" /><br /><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/clear.gif" id="show_color" alt="Màu font" title="Màu font" width="21" height="4" /></div></td><td><div id="divsmilies" class="fontbutton fontbutton_normal" onmouseover="this.className='fontbutton fontbutton_hover'" onmouseout="this.className='fontbutton fontbutton_normal'" onclick="do_selectsmilies(event);"><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/smilie.gif" width="21" height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng" /><img src="http://2img.net/i/fa/subsilver/wysiwyg/menupop.gif" width="11" height="20" alt="Biểu tượng" title="Biểu tượng" /></div>

</td>
<td><div id="buzz" onclick="buzz();"><img src="http://www.c3zone.net/users/2315/72/47/45/smiles/3783939235.gif" alt="Buzz" title="Buzz" /></div>
</td>
<td width="6"> </td><td><input type="hidden" name="sbold" value="0"><input type="hidden" name="sitalic" value="0"><input type="hidden" name="sunderline" value="0"><input type="hidden" name="sstrike" value="0"><input type="hidden" name="scolor" id="scolor" value="#000000"><span class="gen" onclick="document.post.message.focus();"><label>Chat : <input type="text" id="message" name="message" size="35" maxlength="1024" class="post" autocomplete="off" onkeydown="number_of_refresh=0;" /></label> <input type="hidden" name="sent" value="" /><input type="submit" name="submit_button" value="Trò chuyện" id="submit_button" /> </span></td></tr></table></td></tr></table></div></td></tr></table></form></div></div>
<script type="text/javascript">//<![CDATA[
function ajax_connect(params, mode){if ( params == '' || params == undefined ){params = '?achives=0';}if (window.XMLHttpRequest){var http_request = new XMLHttpRequest();}else if (window.ActiveXObject){var http_request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");}http_request.onreadystatechange = function(){if (http_request.readyState == 4 && http_request.status == 200){var parsed_text = http_request.responseText;if ( parsed_text ){if ( mode == 'connect' ){document.getElementById('chatbox_option_co').style.display = 'none';document.getElementById('chatbox_option_disco').style.display = '';document.getElementById('refresh_auto').checked = true;document.getElementById('chatbox_option_autorefresh').style.display = '';document.getElementById('chatbox_messenger_form').style.display = '';document.getElementById('chatbox_footer').style.display = 'block';connected = 1;number_of_refresh = 0;}else if ( mode == 'disconnect' ){document.getElementById('chatbox_option_co').style.display = '';document.getElementById('chatbox_option_disco').style.display = 'none';document.getElementById('chatbox_option_autorefresh').style.display = 'none';document.getElementById('chatbox_messenger_form').style.display = 'none';document.getElementById('chatbox_footer').style.display = 'none';connected = 0;}refresh_chatbox(params);}}};http_request.open('GET','/chatbox/chatbox_actions.forum'+params+'&mode='+mode+my_getcookie('mytid').substr(my_getcookie('mytid').indexOf('&tid='),37),true);http_request.send(null);}function CB_disconnect(){if ( connected ){ajax_connect('?archives=1', 'disconnect');clearInterval(refresh_interval);}else{ajax_connect('?archives=1', 'connect');try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=1');", 5000);} catch (err) {}}}if ( document.location.href.indexOf('chatbox', 1) == -1 ){$('#divcolor').css('display', 'none');$('#divsmilies').css('display', 'none');}var connected = false;var chatbox_updated = 1310441470;var chatbox_last_update = 1310441470;var template_color = '#000000';var refresh_interval;window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999; Init_pref();", 200);window.setTimeout("document.getElementById('chatbox').scrollTop = 999999;", 1000);if ( connected ){try {refresh_interval = setInterval("refresh_chatbox('?archives=1');", 5000);} catch (err) {}}else{try {refresh_chatbox('?archives=1');} catch (err) { }}//]]></script></body></html>

Bước 2: Thay link trang HTML chatbox vừa tạo vào code sau
Code:
<script type="text/javascript">
jQuery(document).ready(function(){my_setcookie('mytid',jQuery("#logout").attr("href"),1,0);});
</script>
<iframe  src="link trang html vừa tạo" scrolling="no" width="100%" height="340"
 style="border-width:0" marginwidth="0"
marginheight="0"></iframe>

Bước 3: Copy toàn bộ code ở bước 2 sau khi thay link trang HTML chatbox và dán (paste) vào chỗ nào bạn muốn hiển thị chatbox (trong index_body hoặc overall header)
Để sửa độ cao của chatbox các bạn chỉnh "height" trong code bước 2 nhé.
Mọi thắc mắc vui lòng PM lại nhé.
P/S: bài viết không dùng thẻ hide nhay mat


Thông báo tuyển Cộng tác viên trên toàn diễn đàn MKUF, bạn nào có đam mê thì đăng ký nha đừng ngại yeu the »[FM] Hướng dẫn làm Chatbox tự động login + nút Buzz cập nhật ngày 01/08/2011 90216
»[FM] Hướng dẫn làm Chatbox tự động login + nút Buzz cập nhật ngày 01/08/2011 Cha-a110
x---------Thời gian qua mới biết không trở lại.---------x
x-------Mất em rồi mới biết tại vì sao.-------x

https://bit.ly/biovips

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThuanPhongVlog
Trả lời chủ đề này
7/8/2011, 9:20 am
Góc Khuất
Góc Khuất


V.I.P đặc cách

V.I.P đặc cách

Hot thế này mà ít người xem nhỉ, để em mở hàng nào, view thử soucre của chatbox mình xem cuoi ngo nghinh

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Góc Khuất
Trả lời chủ đề này
7/8/2011, 10:10 am
Góc Khuất
Góc Khuất


V.I.P đặc cách

V.I.P đặc cách

Nút Buzz không xài được, không có icon, không hiện người online nhan mat

SAo em view cái trang của mình về nó cứ lỗi nhỉ.

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Góc Khuất
Trả lời chủ đề này
7/8/2011, 11:15 am
Quang Trung
Quang Trung


Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

Góc Khuất đã viết:Nút Buzz không xài được, không có icon, không hiện người online nhan mat
SAo em view cái trang của mình về nó cứ lỗi nhỉ.
¤) Vào phần hình vui add hình thì khi nhấn Buzz mới có.
¤) Do chatbox c3z dùng script để "đóng/mở" thành viên onl nên khi view sẽ ko có.
¤) Nếu source chatbox MKUF dễ view thì .....cuoi ngo nghinh
P/S: chatbox này xài cũng đẹp đó nhay mat»[FM] Hướng dẫn làm Chatbox tự động login + nút Buzz cập nhật ngày 01/08/2011 Thanks10
*(`'•.¸(`'•.¸*¤*¸.•'´)¸.•'´)*
»~:¤.•º`•. I LOVE YOU .•´º•.¤:~«
*(¸.•'´(¸.•'´*¤*`'•.¸)`'•.¸)*
http://www.thuanphongvlog.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Quang Trung
Trả lời chủ đề này
8/8/2011, 5:19 pm
0906098376
0906098376


Mem chính thức

Mem chính thức

cám ơn

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà 0906098376
Trả lời chủ đề này
24/8/2011, 1:06 pm
anhnhanpro
anhnhanpro


Mem chính thức

Mem chính thức

reply

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà anhnhanpro
Trả lời chủ đề này
6/9/2011, 1:54 am
duonglieu
duonglieu


Mem chính thức

Mem chính thức

Em giờ mới biết cái chatbox này. Có demo cho xem trước khi dùng không đại ca? Và có ai có code chatbox ẩn hiện bên trái,.. diễn đàn không? Share cho mình với. THanks!

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà duonglieu
Trả lời chủ đề này
22/10/2011, 12:40 am
envehat2
envehat2


Mem chính thức

Mem chính thức

Sao đăng nhập mà nó không đăng nhập được vậy vào là bị out liền

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà envehat2
Trả lời chủ đề này
29/10/2011, 1:30 pm
nhatkute
nhatkute


Mem chính thức

Mem chính thức

ngu ma kon la nua cuoi ngoac mieng

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà nhatkute
Trả lời chủ đề này
5/8/2012, 10:01 pm
Dpro
Dpro


Mem chính thức

Mem chính thức

Bạn ơi sao mình làm k dc
Khi chat nó không hiện lên chữ hay tất cả gì hết!

bạn làm ra Video cho mình dc k?


hay là liên hệ mình chỉ mình đi!

nick yahoo: cuibap0612@yahooc.com.vn

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Dpro
Trả lời chủ đề này

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời chủ đề này

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

»[FM] Hướng dẫn làm Chatbox tự động login + nút Buzz cập nhật ngày 01/08/2011 Empty»[FM] Hướng dẫn làm Chatbox tự động login + nút Buzz cập nhật ngày 01/08/2011 Empty

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Liên hệ | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • Skin SVNH Rip by dothinh Phát triển bởi BQT và tất cả thành viên.
   Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết do thành viên đưa lên.
   Vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài viết khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.

   © FM - Mods by Zzbaivong

   Copyright © wWw.BếnXưa.Vn 2010 - 2020 | Diễn đàn bắt đầu : 16/07/2010 | Liên hệ / Phone 0973210690. | QC :