Welcome to Miền ký ức Forum's. Nơi những kỷ niệm vẫn còn sống mãi với thời gian....

»[FM] Hướng dẫn làm thông điệp yêu thương Auto update đơn giản Full Empty»[FM] Hướng dẫn làm thông điệp yêu thương Auto update đơn giản Full Empty

»[FM] Hướng dẫn làm thông điệp yêu thương Auto update đơn giản Full

Share

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

10/12/2010, 1:45 pm
ThuanPhongVlog
ThuanPhongVlog


Người sáng lập

Người sáng lập

(*)Chèn code này vào "index_body" ngay sau "{JAVASCRIPT}" nhé !

ẩn bài viết

(*)Thay toàn bộ "mod_recent_topics" = code này :
ẩn bài viết

(*)Thay toàn bộ "mod_news" = code này :

ẩn bài viết

(*)Thay toàn bộ "mod_top_posters" = code này :

ẩn bài viết

(*)Lưu ý phải cấu hình "Forum widgets management" giống như trong hình nha.»[FM] Hướng dẫn làm thông điệp yêu thương Auto update đơn giản Full Untitl11

(*)Chúc thành công ! cuoi nhan rang bye
https://bit.ly/biovips

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThuanPhongVlog
Trả lời chủ đề này
10/12/2010, 1:55 pm
ThuanPhongVlog
ThuanPhongVlog


Người sáng lập

Người sáng lập

ẩn bài viết
Code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>::: Gửi TĐYT:::</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<STYLE>BODY {
   SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; Z-INDEX: 1; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #e7f4fb; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #8bb5e5; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #8bb5e5; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #8bb5e5; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #e7f4fb; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #8bb5e5
}
.tableborder {
   BORDER-RIGHT: #345487 1px solid; BORDER-TOP: #345487 1px solid; BORDER-LEFT: #345487 1px solid; BORDER-BOTTOM: #345487 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #fff
}
TD {
   FONT-SIZE: 11px; COLOR: #000; FONT-FAMILY: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif
}
.post2 {
   BACKGROUND-COLOR: #eef2f7
}
.postcolor {
   FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 160%
}
.searchlite {
   FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #f00; BACKGROUND-COLOR: #ff0
}
</STYLE>

<META content="MSHTML 6.00.2800.1476" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY vLink=#cc0066 aLink=#cc0066 link=#cc0066 bgProperties=fixed
bgColor=#ffffff leftMargin=0 background=http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/index_13.jpg topMargin=0
MARGINHEIGHT="0" MARGINWIDTH="0">
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#ffffff height=312
cellSpacing=0 cellPadding=0 width=333 border=0>
  <TBODY>
  <TR><FONT face="comic sans ms, arial, verdana" color=#000000 size=3>
    <TD width=1000 height=240>

      <DIV class=postcolor style="WIDTH: 1000px; HEIGHT: 1330px">
<br/><br/><br/><br/><br/><center><font size="5" color="red"><b>THÔNG ĐIỆP YÊU THƯƠNG</b></font><br/></center>
   <script src="http://fdvdfv.googlecode.com/files/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script src=" http://fdvdfv.googlecode.com/files/vi.js" type="text/javascript"></script>
<form action="/posting.forum" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data"><br/><br/><br/><br/><br/><table width="700px" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td align="right" width="50%"><span class="gen"><b><font color="green">Gửi đến :</font></b></span></td><td><span class="gen"><input class="post gen" style="width:270px; display:inline" type="text" name="subject" value="Tất cả" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả';" onfocus="if(this.value=='Tất cả') this.value='';"  size="45" maxlength="40" tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"></span><input onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'♥️ ')" class="mainoption" style="float:right" type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="6" accesskey="s" /></td></tr><tr><td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"><tr><td align="right"><span class="gen">
<font color="Green"><b>Nội Dung:</b></font></font>
</span></td></tr></table></td><td valign="top"><span class="genmed"></span><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td colspan="9"><span class="gensmall" style="width:450px;font-size:10px" id="helpbox"></span></td></tr><tr><td colspan="9">
<textarea class="gen" id="c3z_lovemess" class="post" style="width:340px;height:180px" onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" rows="15" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual">...</textarea>
</td></tr></table></td></tr></table><input type="hidden" name="lt" value="0" /><input type="hidden" name="mode" value="newtopic" /><input type="hidden" name="f" value="15" /></form>

</FONT></p></DIV></TD></FONT></TR></TBODY></TABLE></BODY></HTML>

<style>
.button,.mainoption, input[type=submit], input[type=button], input[type=reset] {padding: 0 5px;font-size: 11px;cursor: pointer;
background-color: #fff;border:1px solid #cccccc;color: ; height:20px;
color: #3a3a3a; font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial,  helvetica, sans-serif; background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/button10.gif); background-position: top; }

.button:active, .mainoption:active, input[type=submit]:active, input[type=button]:active, input[type=reset]:active {border: 1px solid #e3adad;background-image: url("http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/bg_but10.png")
}

button.button2, input.button2, .button,.mainoption, input[type=submit], input[type=button], input[type=reset] {
    font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial,  helvetica, sans-serif;
   border: 1px solid #cccccc;
   width: auto !important;
   padding: 2px 3px;
   font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
   color: #3a3a3a;
   background-repeat: repeat-x;
   background-color: #FAFAFA;
   background-image: url('http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/button10.gif');
   background-position: top;
   overflow: visible;
   vertical-align:middle;
   }
   
/* Opera does not see this */
body:last-child a.button1, input.button1, a.button2, input.button2, button.button2 {
padding: 1px 0;
   }
 .button:hover, .mainoption:hover, input[type=submit]:hover, input[type=button]:hover, input[type=reset]:hover, button.button2:hover, input.button2:hover {
   border: 1px solid #b42000;
   color: #b42000;
background-image: url('http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/bg_but12.png');
   }
button.button2:active, input.button2:active, .button:active, .mainoption:active, input[type=submit]:active, input[type=button]:active, input[type=reset]:active {border: 1px solid #e3adad;background-image: url("http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/bg_but12.png");}
* html button.button2, * html input.button2 {
   padding-bottom: 0;
   margin: 0 0.25em;
   height: 24px;
   padding: 3px;
   }
*+html button.button2, *+html input.button2 {
   height: 24px;
   padding: 3px;
   }
*+html button.button2 img {
    vertical-align: middle;
    }
* html button.button2 img {
    vertical-align: middle;
    }
.select {
   background-color: #fff;
   border: 1px solid #BCBCBC;
   position: absolute;
   z-index: 999;
   top: 0;
   left: 0;
   overflow: hidden;
   width: 0px;
   margin: -15px 0px 0px -30px;
   }
* html .select {
   margin-top: -9px;
   }
.select p {
   padding: 4px 6px;
   font-size: 0.9em;
   margin: 0px;
   }
.select button {
   padding: 4px;
   font-size: 0.9em;
   margin: 0px;
   background-color: #FFF;
   border: none;
   text-align: left;
   }
#sel_smilies_content button {
   background-color: #fff;
   }
.select button.button2 {
   border: 1px solid #BCBCBC;
   padding: 0px;
   }
*+html .select button.button2 {
   padding-right: 3px;
   padding-left: 3px;
   }
* html .select button.button2 {
   padding-right: 3px;
   padding-left: 3px;
   }
.select button.button2:hover {
   border: 1px solid #b42000;
   color: #b42000;
   background-position: 0 100%;
background-image: url('http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/button11.gif');
   }
.select button:hover,.selectHover {
   cursor: pointer;
   background-color: #EEE;
   }
button.bbcode {
   border: 1px solid #e3adad;
   background-image: url("http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/bg_but13.png");
   }
</style>

Tạo một trang HTML dán code này vào nhé !

Sau đó nhấn "Ctrl+F" tìm cụm từ này [ name="f" value="15" ] (ko có [..] nha! )
sửa lại thành link forum tdyt của bạn. Ví dụ forum tdyt của bạn có link là "http://benxua.net/forum-f14/" thì bạn sửa "value" 15 thành 14 nhé,"name" không cần sửa !

cuoi nhan rang vậy là xong trang html rồi. Chuẩn bị sang bước cuối cùng.

P/s: mở trang html ra test thử nha, gõ đại vài chữ rồi bấm send xem thử bài viết có vào đúng 4rum tdyt ko nhé ! Nếu đúng là oki, còn ko phải sửa lại!
https://bit.ly/biovips

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThuanPhongVlog
Trả lời chủ đề này
10/12/2010, 2:03 pm
ThuanPhongVlog
ThuanPhongVlog


Người sáng lập

Người sáng lập

Bước cuối cùng.

Vào "mod news" tìm đoạn này "href="http://bachvietds.co.cc/html-h13.htm"><img src="https://i.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/send1110.png" /></a>" sửa link "http://bachvietds.co.cc/....." thành link trang html bạn vừa tạo ở trên nha ! Vậy là xong !

Bây giờ thì các bạn thử gửi vài cái thông điệp xem nào cuoi nhan rang Good luck cuoi lan lon !

P/s: nếu gửi thông điệp thành công mà "tdyt" không chạy thì vào "Modules" => "Forum widgets management" bấm vào hình cái bánh xe màu vàng của "News" cấu hình lại như sau :

Number of news : 20
Length of the news : 250
Board of the news : bấm mũi tên sổ xuống chọn forum mà bạn dùng làm thông điệp yêu thương nha.

Sau đó bấm "chấp nhận" rồi ra test lại xem nha!

Bạn nào có thắc mắc cứ pm lại mình sẽ giải đáp ! hoa hong
https://bit.ly/biovips

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThuanPhongVlog
Trả lời chủ đề này
10/12/2010, 2:11 pm
Quang Trung
Quang Trung


Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

»[FM] Hướng dẫn làm thông điệp yêu thương Auto update đơn giản Full 327653 Làm theo tất cả các bước trên nha ! Làm từ từ đừng có nóng vội cuoi nhan rang !
Chú ý: trước khi bắt tay vào làm các bạn nên gỡ hết các code liên quan đến bảng thống kê cũ nha !
http://www.thuanphongvlog.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Quang Trung
Trả lời chủ đề này
10/12/2010, 5:48 pm
langtucodon
langtucodon


Mem tích cực

Mem tích cực

xem cái

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà langtucodon
Trả lời chủ đề này
11/12/2010, 8:38 pm
T-Max
T-Max


Mem tích cực

Mem tích cực

a! cái bước đầu tiên code đâu bạn admin ơi!

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà T-Max
Trả lời chủ đề này
11/12/2010, 8:47 pm
anhtoi01
anhtoi01


Mem chính thức

Mem chính thức

cam on

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà anhtoi01
Trả lời chủ đề này
11/12/2010, 8:58 pm
T-Max
T-Max


Mem tích cực

Mem tích cực

Ý! sao nó ra ko phải 1 dòng mà tới 6 dòng chạy 1 lượt! help dùm đi!

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà T-Max
Trả lời chủ đề này
11/12/2010, 9:33 pm
โคบาล
โคบาล


Super Mod

Super Mod

T-Max đã viết:Ý! sao nó ra ko phải 1 dòng mà tới 6 dòng chạy 1 lượt! help dùm đi!
Bạn làm theo bài viết hướng dẫn từ trên xuống nha. Còn bị chạy 6 dòng thì bạn vào ACP => Module => Forumwigetmagment bấm vào cái bánh xe màu vàng của modul recenttopic tắt autoscroll đi nha. Và xem trong modul News bạn đã làm đúng như hướng dẫn chưa. Goodluck cuoi nhan rang !

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà โคบาล
Trả lời chủ đề này
11/12/2010, 9:39 pm
T-Max
T-Max


Mem tích cực

Mem tích cực

Ý! sao nó ra ko phải 1 dòng mà tới 6 dòng chạy 1 lượt! help dùm đi!

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà T-Max
Trả lời chủ đề này
11/12/2010, 9:41 pm
T-Max
T-Max


Mem tích cực

Mem tích cực

Diễn đàn chạy hơi nặng thì phải! bạn vào trang của mình xrm thử nha! http://onename.tk

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà T-Max
Trả lời chủ đề này
11/12/2010, 9:45 pm
T-Max
T-Max


Mem tích cực

Mem tích cực

cái code của bạn ở vị trí mod_news khác với mình! ban đầu bị vỡ khung tùm lum nhưng giờ ko sao! rất cảm ơn! mong sẽ trao đ ổinhiều hơn! mình là admin của trang http://onename.tk
ai có bộ code skin nào ko (dổm cũng dc) cho mình mình làm cái chứ cái 4rum mình chắp vá nhiều quá! thank

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà T-Max
Trả lời chủ đề này
11/12/2010, 9:51 pm
โคบาล
โคบาล


Super Mod

Super Mod

T-Max đã viết:Ý! sao nó ra ko phải 1 dòng mà tới 6 dòng chạy 1 lượt! help dùm đi!
Xóa đi rồi làm lại xem nào. cuoi nhan rang

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà โคบาล
Trả lời chủ đề này
12/12/2010, 8:01 am
tanghao92
tanghao92


Mem tích cực

Mem tích cực

sao ko thấy vậy

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà tanghao92
Trả lời chủ đề này
12/12/2010, 5:50 pm
Michael_Thi
Michael_Thi


Mem chính thức

Mem chính thức

alo

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Michael_Thi
Trả lời chủ đề này
14/12/2010, 12:45 pm
T-Max
T-Max


Mem tích cực

Mem tích cực

A! cho hỏi làm sao gửi TDYT mà nó ko hiện lên top post ko ! ngại quá!

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà T-Max
Trả lời chủ đề này
14/12/2010, 5:15 pm
โคบาล
โคบาล


Super Mod

Super Mod

T-Max đã viết:A! cho hỏi làm sao gửi TDYT mà nó ko hiện lên top post ko ! ngại quá!
Được voi đòi tiên đây mà . Muốn làm được như 4rum này thì khó lắm đó. Từ từ sẽ có người share thôi. cuoi nhan rang

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà โคบาล
Trả lời chủ đề này
15/12/2010, 12:33 pm
T-Max
T-Max


Mem tích cực

Mem tích cực

Muốn biết thì hỏi chứ! cái này muốn biết chắc phải trả gía đắt đây!
Phải mò thôi! đời ai cho snẵ cái gì đâu! Có cho thì cho mấy cái bỏ đi, hoặc ta ko cần nữa, admin khi mới biết làm 4rum này chắc cũng sin sỏ nhiều nơi lắm! (ko nói sấu nha) gét mà ban nick coi! Đa tạ!

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà T-Max
Trả lời chủ đề này
15/12/2010, 12:34 pm
T-Max
T-Max


Mem tích cực

Mem tích cực

Thôi tui làm 4rum vbb cho rùi! hjhj!

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà T-Max
Trả lời chủ đề này
15/12/2010, 12:57 pm
mrgem
mrgem


Mem chính thức

Mem chính thức

Cũng Khá Là mệt!!! Nhưng vui!!!

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà mrgem
Trả lời chủ đề này
15/12/2010, 7:15 pm
tanghao92
tanghao92


Mem tích cực

Mem tích cực

lúc em copy làm đúng theo hướng dẫn bị lội ko ah

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà tanghao92
Trả lời chủ đề này
16/12/2010, 12:21 am
rua_can_91
rua_can_91


Mem tích cực

Mem tích cực

thank

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà rua_can_91
Trả lời chủ đề này
16/12/2010, 10:47 am
...Shyn...
...Shyn...


Mem chính thức

Mem chính thức

Cho xem cái coi

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ...Shyn...
Trả lời chủ đề này
16/12/2010, 1:26 pm
dothinh1105
dothinh1105


Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

Bạn chỉ cần đặt widget như cột bên trái thôi, cột bên phải ko cần

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà dothinh1105
Trả lời chủ đề này
16/12/2010, 10:20 pm
ga2011
ga2011


Mem chính thức

Mem chính thức

thank

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ga2011
Trả lời chủ đề này

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời chủ đề này

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 4 trang]

Chuyển đến trang : 1, 2, 3, 4  Next

»[FM] Hướng dẫn làm thông điệp yêu thương Auto update đơn giản Full Empty»[FM] Hướng dẫn làm thông điệp yêu thương Auto update đơn giản Full Empty

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết  • Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • Skin SVNH Rip by dothinh Phát triển bởi BQT và tất cả thành viên.
   Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết do thành viên đưa lên.
   Vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài viết khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.

   © FM - Mods by Zzbaivong

   Copyright © wWw.BếnXưa.Vn 2010 - 2020 | Diễn đàn bắt đầu : 16/07/2010 | Liên hệ / Phone 0973210690. | QC :