Welcome to Miền ký ức Forum's. Nơi những kỷ niệm vẫn còn sống mãi với thời gian....

[Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] Empty[Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] Empty

[Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa]

Share

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

7/12/2010, 8:51 pm
...Shyn...
...Shyn...


Mem chính thức

Mem chính thức

[Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] 382441 của Bến Xưa ơi cho Shyn xin cái Thông điệp yêu thương autoupdate.
Mình làm theo bên c4u và s4u nhưng ko được mong các [Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] 382441 của BX share cho mình nhá
Tiện thể là luôn cái skin luôn nha
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ...Shyn...
Trả lời chủ đề này
7/12/2010, 8:56 pm
โคบาล
โคบาล


Super Mod

Super Mod

...Shyn... đã viết:[Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] 382441 của Bến Xưa ơi cho Shyn xin cái Thông điệp yêu thương autoupdate.
Mình làm theo bên c4u và s4u nhưng ko được mong các [Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] 382441 của BX share cho mình nhá
Tiện thể là luôn cái skin luôn nha

[Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] 92037 Chài ui, Skin của người ta đang dùng mà bạn này lại xin là sao chứ ! [Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] 572940 Skin HaiLang đã share rùi đó, bạn tìm về fix lại dùng thôi.[Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] 128752 Người ta hok cho đâu, cho rùi đụng hàng thì sao chứ !

[Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] 565460 Còn cái thông điệp yêu thương mình làm như bên c4u và skin4u chạy tốt mà !

Bạn xem demo
[You must be registered and logged in to see this link.] !
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà โคบาล
Trả lời chủ đề này
7/12/2010, 9:02 pm
...Shyn...
...Shyn...


Mem chính thức

Mem chính thức

Mình biết là đã share nhưng mình cũng không muốn rip lại nữa.
Mình chỉ xin cái TDYT Autoupdate thôi
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ...Shyn...
Trả lời chủ đề này
7/12/2010, 9:03 pm
...Shyn...
...Shyn...


Mem chính thức

Mem chính thức

Mình làm mãi mà ko được bạn vào xem thử nha
Link [You must be registered and logged in to see this link.]
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ...Shyn...
Trả lời chủ đề này
7/12/2010, 9:10 pm
โคบาล
โคบาล


Super Mod

Super Mod

...Shyn... đã viết:Mình làm mãi mà ko được bạn vào xem thử nha
Link [You must be registered and logged in to see this link.]

cuoi nhan rang Bạn thay code này vào "mod news" thử được ko?

Code:
<script type="text/javascript" src="http://lethanhton.googlecode.com/files/jquery.lightbox-min.js"></script><table style="background: #FFFFFF;color: #555555;border: 1px solid #92BAE6;-moz-border-radius:5px;" cellpadding="6" cellspacing="1" border="0" width="100%" align="center"><tr><td width="185px" style="background: #FCFCFC;color: #313131;border: 1px solid #CEDCFA;-moz-border-radius:5px" height="50px"><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/tdyt10.png" /></td><td style="background: #FCFCFC;color: #313131;border: 1px solid #CEDCFA;-moz-border-radius:5px"  valign="middle">
  <marquee behavior="scroll" onmouseover="this.stop()" onmouseout="this.start()" scrollamount="1" scrolldelay="20" direction="left" truespeed="truespeed"><!-- BEGIN post_row --><span style="margin-right:60px" class="modnew"><span onmouseover="showtip(this.getElementsByTagName('div')[0].innerHTML);" onmouseout="hidetip();" style="color:#2F2F2F; font-size:11px"><b><span class="gensmall" style="font-size: 9pt"><b>{post_row.POSTER}</b></span> </b> nhắn với<span style="color:#FF009A;font-weight:bold;font-size: 9pt">{post_row.TITLE}</span><div style="display: none;"> Gửi vào lúc {post_row.TIME} ...</div></span>: <span class="lovemes" style="font-size: 9pt">{post_row.TEXT}</span><span style="padding: 0px 40px"></span></span><!-- END post_row --></marquee></td><td width="50px" style="background: #FCFCFC;color: #313131;border: 1px solid #CEDCFA;-moz-border-radius:5px" height="50px"><a href="#" class="c3luvmes"><a onmouseover="showtip('<font size=5>CLICK - GỬI THÔNG ĐIỆP !!</font><br/>Lưu ý: mỗi thành viên chỉ được gởi tối đa <font color=#00FF00>1 thông điệp</font>/ngày. Ai vi phạm ban nick!');" onmouseout="hidetip();" class='c3luvmes' href="http://bachvietds.co.cc/html-h13.htm"><img src="http://i24.servimg.com/u/f24/15/44/78/93/send1110.png" /></a></td></tr></table>
  <div style='display:none'><div id='c3_luvmes' style='padding:10px; background:#fff; overflow:hidden'> <form action="/posting.forum" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data"><table width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td width="220"><span class="gen"><b>
  Gửi đến :</b></span></td><td width="78%">
<table border="0" width="100%" height="20" id="table1" cellspacing="0" cellpadding="0">
  <tr>
      <td width="340"><span class="gen"><input class="post gen" style="width:200px; display:inline" type="text" name="subject" value="Tất cả" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả';" onfocus="if(this.value=='Tất cả') this.value='';"  size="45" maxlength="40" tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"></span><input onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'  ♥️ ... ')" class="mainoption" style="float:right" type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="6" accesskey="s" /></td>
      <td></td>
  </tr>
</table>
</td></tr><tr><td class="row1" valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"><tr>
  <td bgcolor="#FFFFFF"><span align="left" ><b>
      Nội dung thông điệp</b></span></td></tr><tr><td align="center" valign="middle">
        </td></tr></table></td><td valign="top"><textarea class="gen" id="c3z_lovemess" class="post" style="width:340px;height:180px" onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" rows="15" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual">...</textarea></td></tr></table><input type="hidden" name="lt" value="0" /><input type="hidden" name="mode" value="newtopic" /><input type="hidden" name="f" value="15" /></form></div></div>

Bạn uplai file này nhé !
[You must be registered and logged in to see this link.]
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà โคบาล
Trả lời chủ đề này
7/12/2010, 9:13 pm
โคบาล
โคบาล


Super Mod

Super Mod

[Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] 92037 Còn đây là code trang gửi thông điệp !
Code:
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.0 Transitional//EN">
<HTML><HEAD><TITLE>::: Gửi TĐYT:::</TITLE>
<META http-equiv=Content-Type content="text/html; charset=utf-8">
<STYLE>BODY {
    SCROLLBAR-FACE-COLOR: #ffffff; Z-INDEX: 1; SCROLLBAR-HIGHLIGHT-COLOR: #e7f4fb; SCROLLBAR-SHADOW-COLOR: #8bb5e5; SCROLLBAR-3DLIGHT-COLOR: #8bb5e5; SCROLLBAR-ARROW-COLOR: #8bb5e5; SCROLLBAR-TRACK-COLOR: #e7f4fb; SCROLLBAR-DARKSHADOW-COLOR: #8bb5e5
}
.tableborder {
    BORDER-RIGHT: #345487 1px solid; BORDER-TOP: #345487 1px solid; BORDER-LEFT: #345487 1px solid; BORDER-BOTTOM: #345487 1px solid; BACKGROUND-COLOR: #fff
}
TD {
    FONT-SIZE: 11px; COLOR: #000; FONT-FAMILY: Verdana, Tahoma, Arial, sans-serif
}
.post2 {
    BACKGROUND-COLOR: #eef2f7
}
.postcolor {
    FONT-SIZE: 12px; LINE-HEIGHT: 160%
}
.searchlite {
    FONT-WEIGHT: bold; COLOR: #f00; BACKGROUND-COLOR: #ff0
}
</STYLE>

<META content="MSHTML 6.00.2800.1476" name=GENERATOR></HEAD>
<BODY vLink=#cc0066 aLink=#cc0066 link=#cc0066 bgProperties=fixed
bgColor=#ffffff leftMargin=0 background=http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/index_13.jpg topMargin=0
MARGINHEIGHT="0" MARGINWIDTH="0">
<TABLE style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#ffffff height=312
cellSpacing=0 cellPadding=0 width=333 border=0>
  <TBODY>
  <TR><FONT face="comic sans ms, arial, verdana" color=#000000 size=3>
    <TD width=1000 height=240>

      <DIV class=postcolor style="WIDTH: 1000px; HEIGHT: 1330px">
<br/><br/><br/><br/><br/><center><font size="5" color="red"><b>THÔNG ĐIỆP YÊU THƯƠNG</b></font><br/></center>
    <script src="http://fdvdfv.googlecode.com/files/jquery.min.js" type="text/javascript"></script><script src=" http://fdvdfv.googlecode.com/files/vi.js" type="text/javascript"></script>
<form action="/posting.forum" method="post" name="post" onsubmit="return vB_Editor['text_editor'].prepare_submit(0,0)" enctype="multipart/form-data"><br/><br/><br/><br/><br/><table width="700px" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0"><tr><td align="right" width="50%"><span class="gen"><b><font color="green">Gửi đến :</font></b></span></td><td><span class="gen"><input class="post gen" style="width:270px; display:inline" type="text" name="subject" value="Tất cả" onblur="if(this.value=='') this.value='Tất cả';" onfocus="if(this.value=='Tất cả') this.value='';"  size="45" maxlength="40" tabindex="2" title="" onkeypress="if (event.keyCode==13){return false}"></span><input onclick="set_solved(this.form.elements['subject'],'♥ ')" class="mainoption" style="float:right" type="submit" name="post" value="Gửi" tabindex="6" accesskey="s" /></td></tr><tr><td valign="top"><table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="1"><tr><td align="right"><span class="gen">
<font color="Green"><b>Nội Dung:</b></font></font>
</span></td></tr></table></td><td valign="top"><span class="genmed"></span><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="100%"><tr><td colspan="9"><span class="gensmall" style="width:450px;font-size:10px" id="helpbox"></span></td></tr><tr><td colspan="9">
<textarea class="gen" id="c3z_lovemess" class="post" style="width:340px;height:180px" onclick="storeCaret(this)" onkeyup="storeCaret(this)" name="message" rows="15" cols="35" tabindex="3" onselect="storeCaret(this)" wrap="virtual">...</textarea>
</td></tr></table></td></tr></table><input type="hidden" name="lt" value="0" /><input type="hidden" name="mode" value="newtopic" /><input type="hidden" name="f" value="15" /></form>

</FONT></p></DIV></TD></FONT></TR></TBODY></TABLE></BODY></HTML>

<style>
.button,.mainoption, input[type=submit], input[type=button], input[type=reset] {padding: 0 5px;font-size: 11px;cursor: pointer;
background-color: #fff;border:1px solid #cccccc;color: ; height:20px;
color: #3a3a3a; font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial,  helvetica, sans-serif; background-image: url(http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/button10.gif); background-position: top; }

.button:active, .mainoption:active, input[type=submit]:active, input[type=button]:active, input[type=reset]:active {border: 1px solid #e3adad;background-image: url("http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/bg_but10.png")
}

button.button2, input.button2, .button,.mainoption, input[type=submit], input[type=button], input[type=reset] {
    font: bold 11px tahoma, verdana, geneva, lucida, 'lucida grande', arial,  helvetica, sans-serif;
    border: 1px solid #cccccc;
    width: auto !important;
    padding: 2px 3px;
    font-family: Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif;
    color: #3a3a3a;
    background-repeat: repeat-x;
    background-color: #FAFAFA;
    background-image: url('http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/button10.gif');
    background-position: top;
    overflow: visible;
    vertical-align:middle;
    }
   
/* Opera does not see this */
body:last-child a.button1, input.button1, a.button2, input.button2, button.button2 {
padding: 1px 0;
    }
 .button:hover, .mainoption:hover, input[type=submit]:hover, input[type=button]:hover, input[type=reset]:hover, button.button2:hover, input.button2:hover {
    border: 1px solid #b42000;
    color: #b42000;
background-image: url('http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/bg_but12.png');
    }
button.button2:active, input.button2:active, .button:active, .mainoption:active, input[type=submit]:active, input[type=button]:active, input[type=reset]:active {border: 1px solid #e3adad;background-image: url("http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/bg_but12.png");}
* html button.button2, * html input.button2 {
    padding-bottom: 0;
    margin: 0 0.25em;
    height: 24px;
    padding: 3px;
    }
*+html button.button2, *+html input.button2 {
    height: 24px;
    padding: 3px;
    }
*+html button.button2 img {
    vertical-align: middle;
    }
* html button.button2 img {
    vertical-align: middle;
    }
.select {
    background-color: #fff;
    border: 1px solid #BCBCBC;
    position: absolute;
    z-index: 999;
    top: 0;
    left: 0;
    overflow: hidden;
    width: 0px;
    margin: -15px 0px 0px -30px;
    }
* html .select {
    margin-top: -9px;
    }
.select p {
    padding: 4px 6px;
    font-size: 0.9em;
    margin: 0px;
    }
.select button {
    padding: 4px;
    font-size: 0.9em;
    margin: 0px;
    background-color: #FFF;
    border: none;
    text-align: left;
    }
#sel_smilies_content button {
    background-color: #fff;
    }
.select button.button2 {
    border: 1px solid #BCBCBC;
    padding: 0px;
    }
*+html .select button.button2 {
    padding-right: 3px;
    padding-left: 3px;
    }
* html .select button.button2 {
    padding-right: 3px;
    padding-left: 3px;
    }
.select button.button2:hover {
    border: 1px solid #b42000;
    color: #b42000;
    background-position: 0 100%;
background-image: url('http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/button11.gif');
    }
.select button:hover,.selectHover {
    cursor: pointer;
    background-color: #EEE;
    }
button.bbcode {
    border: 1px solid #e3adad;
    background-image: url("http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/bg_but13.png");
    }
</style>

[Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] 543515 Tạo một trang html paste vào nha! Edit lại đường dẫn đến forum thông điệp chỗ này nhé !
Code:
<input type="hidden" name="lt" value="0" /><input type="hidden" name="mode" value="newtopic" /><input type="hidden" name="f" value="15" /></form>

Chú ý 2 chữ "f" và " 15" ! [Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] 909897
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà โคบาล
Trả lời chủ đề này
7/12/2010, 9:30 pm
...Shyn...
...Shyn...


Mem chính thức

Mem chính thức

Code chèn vào đâu vậy bạn
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ...Shyn...
Trả lời chủ đề này
7/12/2010, 9:33 pm
...Shyn...
...Shyn...


Mem chính thức

Mem chính thức

Bạn làm hết cho mình đi mình gà lắm
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ...Shyn...
Trả lời chủ đề này
8/12/2010, 1:53 pm
Quang Trung
Quang Trung


Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

Bước một : làm cái bảng thống kê như bình thường.
Bước 2 : thay tất cả mod news trong portal = code ở trên.
Bước 3: tạo trang html = code trên.
Bước 4 : fix trang html sao cho khi post bài sẽ post vào forum tdyt.
Bước 5 : vào mod news sửa link "html-h.." = link trang html vừa tạo.
Bước 6 : test thử và fix lỗi nếu có.
Xem lý lịch thành viên http://www.thuanphongvlog.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Quang Trung
Trả lời chủ đề này
8/12/2010, 7:57 pm
...Shyn...
...Shyn...


Mem chính thức

Mem chính thức

Sao không được QT nhỉ???
Cái file [You must be registered and logged in to see this link.] này thì làm như thế nào nữa???
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ...Shyn...
Trả lời chủ đề này
10/12/2010, 2:15 pm
Quang Trung
Quang Trung


Quản Trị Viên

Quản Trị Viên

Có bài hướng dẫn rồi đó ! Lock topic nha ! cuoi nhan rang
Xem lý lịch thành viên http://www.thuanphongvlog.com

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Quang Trung
Trả lời chủ đề này

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời chủ đề này

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

[Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] Empty[Q&A] Thông điệp yêu thương [đã khóa] Empty

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • Skin SVNH Rip by dothinh Phát triển bởi BQT và tất cả thành viên.
   Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết do thành viên đưa lên.
   Vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài viết khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.

   © FM - Mods by Zzbaivong

   Copyright © wWw.BếnXưa.Vn 2010 - 2020 | Diễn đàn bắt đầu : 16/07/2010 | Liên hệ / Phone 0973210690. | QC :