Welcome to Miền ký ức Forum's. Nơi những kỷ niệm vẫn còn sống mãi với thời gian....

» [FM] Đóng khung nhóm chuyên mục Empty» [FM] Đóng khung nhóm chuyên mục Empty

» [FM] Đóng khung nhóm chuyên mục

Share

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

12/9/2010, 11:11 am
ThuanPhongVlog
ThuanPhongVlog


Người sáng lập

Người sáng lập

Nguồn :chinhphuc.info

1) Tách rời các nhóm chuyên mục ra:
Display =>Homepage => Structure and hierarchy =>Split categories on index :
chọn medium

2) Đóng khung các nhóm:
Đây là khung:

Code:
Code:
<!-- VnSkin Dong Khung -->
<table cellpadding="0" cellspacing="0" width="100%" align="center">
      <tr>
        <td><imgsrc="http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_t10.png" alt=""/></td>
          <tdstyle="background:url(http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_t11.png) repeat-x topleft" width="100%">
          </td>
        <td><imgsrc="http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_t12.png" alt=""/></td>
      </tr>
      <tr>
        <td style="background:url(http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_s10.png) repeat-y topleft" valign="bottom"> </td>
          <td>

NỘI DUNG CẦN ĐÓNG KHUNG Ở ĐÂY

</td>
        <td style="background:url(http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_s11.png) repeat-y topright" valign="bottom"> </td>
      </tr>
      <tr>
        <td><imgsrc="http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_f12.png" alt=""/></td>
          <tdstyle="background:url(http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_f11.png) repeat-x topleft" width="100%">
</td>
        <td><imgsrc="http://i14.servimg.com/u/f14/14/04/65/68/post_f10.png" alt=""/></td>
      </tr>
</table>
<!-- End VnSkin Dong Khung -->

3) NỘI DUNG CẦN ĐÓNG KHUNG trên đây chính là đoạn code này trong index box:

Code:
Code:
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
    <th colspan="{catrow.tablehead.INC_SPAN}"nowrap="nowrap" width="100%"class="secondarytitle"> {catrow.tablehead.L_FORUM} </th>
      <th nowrap="nowrap" width="50">{L_TOPICS}</th>
      <th nowrap="nowrap" width="50">{L_POSTS}</th>
    <th nowrap="nowrap" width="150"><divstyle="width:150px;">{L_LASTPOST}</div></th>
  </tr>
  <!-- END tablehead -->
  <!-- BEGIN cathead -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
    <td class="{catrow.cathead.inc.INC_CLASS}"width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46"/></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_CAT}" colspan="{catrow.cathead.INC_SPAN}" width="100%">
        <h{catrow.cathead.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="cattitle">
              <aclass="cattitle" title="{catrow.cathead.CAT_DESC}"href="{catrow.cathead.U_VIEWCAT}">{catrow.cathead.CAT_TITLE}</a>
            </span>
        </h{catrow.cathead.LEVEL}>
      </td>
      <td class="{catrow.cathead.CLASS_ROWPIC}" colspan="3" align="right"> </td>
  </tr>
  <!-- END cathead -->
  <!-- BEGIN forumrow -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
    <td class="{catrow.forumrow.inc.INC_CLASS}"width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46" alt="."/></td>
      <!-- END inc -->
      <td class="{catrow.forumrow.INC_CLASS}" align="center" valign="middle">
        <imgtitle="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}"src="{catrow.forumrow.FORUM_FOLDER_IMG}"alt="{catrow.forumrow.L_FORUM_FOLDER_ALT}" />
      </td>
    <td class="row1 over"colspan="{catrow.forumrow.INC_SPAN}" valign="top" width="100%"height="50">
        <h{catrow.forumrow.LEVEL} class="hierarchy">
            <span class="forumlink">
              <aclass="forumlink"href="{catrow.forumrow.U_VIEWFORUM}">{catrow.forumrow.FORUM_NAME}</a><br/>
            </span>
        </h{catrow.forumrow.LEVEL}>
        <span class="genmed">{catrow.forumrow.FORUM_DESC}</span>
        <span class="gensmall">
            <!-- BEGIN switch_moderators_links -->
          {catrow.forumrow.switch_moderators_links.L_MODERATOR}{catrow.forumrow.switch_moderators_links.MODERATORS}
            <!-- END switch_moderators_links -->
            {catrow.forumrow.L_LINKS}{catrow.forumrow.LINKS}
        </span>
      </td>
      <!-- BEGIN forum_link_no -->
      <td class="row3" align="center" valign="middle" height="50">
        <span class="gensmall">{catrow.forumrow.TOPICS}</span>
      </td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle" height="50">
        <span class="gensmall">{catrow.forumrow.POSTS}</span>
      </td>
      <td class="row3 over" align="center" valign="middle" height="50">
        <span class="gensmall">{catrow.forumrow.LAST_POST}</span>
      </td>
      <!-- END forum_link_no -->
      <!-- BEGIN forum_link -->
    <td class="row3" colspan="3" align="center"valign="middle" height="50"><spanclass="gensmall">{catrow.forumrow.forum_link.HIT_COUNT}</span></td>
      <!-- END forum_link -->
  </tr>
  <!-- END forumrow -->
  <!-- BEGIN catfoot -->
  <tr>
      <!-- BEGIN inc -->
    <td class="{catrow.catfoot.inc.INC_CLASS}"width="46"><img src="{SPACER}" height="0" width="46"/></td>
      <!-- END inc -->
    <td class="spaceRow"colspan="{catrow.catfoot.INC_SPAN}" height="1"><imgsrc="{SPACER}" alt="" height="1" width="1" /></td>
  </tr>
  <!-- END catfoot -->
  <!-- BEGIN tablefoot -->
</table>
4)Và cả đoạn code này của index body nữa:

Code:
Code:
<!-- BEGIN switch_user_login_form_footer -->
<form action="{S_LOGIN_ACTION}" method="post" name="form_login">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" class="user_login_form forumline">
  <tr>
      <td width="100%" valign="top" align="center" class="row1"> 
        <span class="genmed">{L_USERNAME}:</span> 
        <input class="post" type="text" size="10" name="username"/> 
        <span class="genmed">{L_PASSWORD}:</span> 
        <input class="post" type="password" size="10" name="password"/> 
        {S_HIDDEN_FIELDS}<inputclass="mainoption" type="submit" name="login" value="{L_LOGIN}"/>

        <span class="gensmall">{L_AUTO_LOGIN}</span> 
        <input class="radio" type="checkbox"name="autologin" {AUTOLOGIN_CHECKED} /> 
      </td>
  </tr>
</table>
</form>
<!-- END switch_user_login_form_footer -->

<!-- BEGIN disable_viewonline -->
<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
  <tr>
    <td class="catHead" colspan="2"height="28"><span class="cattitle"><a class="cattitle"href="{U_VIEWONLINE}" rel="nofollow"><center> <font face="Tahoma"  Size="3" color="#FF0000">
{L_WHO_IS_ONLINE}</font>

</a></span></td>
  </tr>
  <tr>
    <td class="row1" rowspan="6" align="center"valign="middle"><img src="{L_ONLINE_IMG}" id="i_whosonline"alt="{L_WHO_IS_ONLINE}" /></td>
      <td class="row1" width="100%"><span class="gensmall">{TOTAL_POSTS}

      <font face = "Times New Roman" size = "3" color = "#FF0000">
  <b>  {TOTAL_USERS} </b>

</font>

<font face = "Times New Roman" size = "3" color = "#0000FF">
<b> {TOTAL_POSTS} </b>

</font>

<font face = "Times New Roman" size = "4" color = "#FF00FF">
<B>
      {NEWEST_USER}
</B>
</font>
</span></td>
  </tr>

  <tr>
      <td class="row1"><span class="gensmall">

<font face = "Times New Roman" size = "3" color = "#008080">
<b> {TOTAL_USERS_ONLINE} </b></font>


<font face = "Times New Roman" size = "3" color = "#008080">
  <b>  {LOGGED_IN_USER_LIST} </b></font></span>

<font face = "Times New Roman" size = "3" color = "#008080">
  <b>  {RECORD_USERS} </b></font>


  {L_CONNECTED_MEMBERS}
  {L_WHOSBIRTHDAY_TODAY}

<font face = "Times New Roman" size = "3" color = "#008080">
<b>  {L_WHOSBIRTHDAY_WEEK} <b>
  <tr>
    <td class="row1"><spanclass="gensmall">{LEGEND} : {GROUP_LEGEND}</span></td>
  </tr>
  <!-- BEGIN switch_chatbox_activate -->
  <tr>
      <td class="row1">
        <spanclass="gensmall">{TOTAL_CHATTERS_ONLINE} : {CHATTERS_LIST}

            <!-- BEGIN switch_chatbox_popup -->
            <div id="chatbox_popup"></div>
            <script type="text/javascript">
            //<![CDATA[
          insertChatBoxPopup('{disable_viewonline.switch_chatbox_activate.switch_chatbox_popup.U_FRAME_CHATBOX}','{L_CLICK_TO_JOIN_CHAT}');
            //]]>
            </script>
            <!-- END switch_chatbox_popup -->
        </span>
      </td>
  </tr>
  <!-- END switch_chatbox_activate -->
</table>

5) Và toàn bộ mod_recent_topics nữa cho nó đồng bộ

Ghi nhớ:
nhớ cái khung để khi nào cần đóng khung cái gì thì chỉ việc bao cái đólại bằng khung đó là được. ví dụ muốn đóng khung bài viết chỉ cần baođoạn code này trong viewtopic body bằng cái khung trên đây là xong:

Code:
Code:
    <td>
                  <div class="postbody">

                    {postrow.displayed.MESSAGE}

                    <div class="signature_div">
                      <center> {postrow.displayed.SIGNATURE}
                    </div>
                  </div>
                <spanclass="gensmall">{postrow.displayed.EDITED_MESSAGE}</span>
              </td>
https://bit.ly/biovips

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThuanPhongVlog
Trả lời chủ đề này

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

» [FM] Đóng khung nhóm chuyên mục Empty» [FM] Đóng khung nhóm chuyên mục Empty

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết  • Free forum | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • Skin SVNH Rip by dothinh Phát triển bởi BQT và tất cả thành viên.
   Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết do thành viên đưa lên.
   Vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài viết khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.

   © FM - Mods by Zzbaivong

   Copyright © wWw.BếnXưa.Vn 2010 - 2020 | Diễn đàn bắt đầu : 16/07/2010 | Liên hệ / Phone 0973210690. | QC :