Welcome to Miền ký ức Forum's. Nơi những kỷ niệm vẫn còn sống mãi với thời gian....

[Q&A]ad min cho tớ hỏi cái nè với Empty[Q&A]ad min cho tớ hỏi cái nè với Empty

[Q&A]ad min cho tớ hỏi cái nè với

Share

Go downThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

6/11/2011, 4:41 pm
rua_can_91
rua_can_91


Mem tích cực

Mem tích cực

Admin có thể chỉ mình cách làm bài viết cùng chuyên mục giống hệt của forum benxua mình đc ko? boi roi
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà rua_can_91
Trả lời chủ đề này
9/11/2011, 5:47 pm
ThuanPhongVlog
ThuanPhongVlog


Người sáng lập

Người sáng lập

xin lỗi bạn nha,mình về quê mấy bữa nay có việc nên mình chưa onl PC được,mình ko biết bây giờ bạn đã làm được chưa nếu chưa thì bữa nào onl mình sẽ giúp bạn nha yeu the
Xem lý lịch thành viên https://bit.ly/biovips

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThuanPhongVlog
Trả lời chủ đề này
9/11/2011, 6:12 pm
rua_can_91
rua_can_91


Mem tích cực

Mem tích cực

hì mình vẫn chưa làm đc, mà nick yahoo của QuangTrung_IT là gì vậy?
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà rua_can_91
Trả lời chủ đề này
9/11/2011, 7:36 pm
ThuanPhongVlog
ThuanPhongVlog


Người sáng lập

Người sáng lập

Y!M : anhchanganchoi_vnd (nhưng mình ít onl yaho lắm,có gì bạn pm offline rồi mình reply sau nha nhay mat )
Bạn có thể xem thêm thông tin của mình trong phần lý lịch vui ve
Xem lý lịch thành viên https://bit.ly/biovips

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThuanPhongVlog
Trả lời chủ đề này
9/11/2011, 9:36 pm
rua_can_91
rua_can_91


Mem tích cực

Mem tích cực

ok rất vui được làm quen yeu the
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà rua_can_91
Trả lời chủ đề này
14/11/2011, 2:35 pm
ThuanPhongVlog
ThuanPhongVlog


Người sáng lập

Người sáng lập

rua_can_91 đã viết:Admin có thể chỉ mình cách làm bài viết cùng chuyên mục giống hệt của forum benxua mình đc ko? boi roi
Đây là code dùng để load danh sách bài viết mới , bạn đặt code vào nơi muốn hiện danh sách bài viết mới trong viewtopic body
Code:
<table class="tborder class="forumline row3" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="5"><tr><th colspan="2" align="left"><a style="float:right" href="#top"><img id="collapseimg_forumhome_activeusers" src="http://r22.imgfast.net/users/2211/12/43/96/album/collap10.gif" alt="" border="0" /></a><span class="gensmall"> <img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" alt="" border="0" />Những bài viết mới cùng chuyên mục  <img src="http://i21.servimg.com/u/f21/15/61/17/20/newnew10.gif" alt="" border="0" /></span></th></tr><tr class="post"><td class="row1" valign="top" width="100%" colspan="2">
<table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" style="background-color:#FFFFFF;">
<script>
$(document).ready(function(){
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/f{FORUM_ID}-forum .mkutop', {limit: 5}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.baiviet')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/f{FORUM_ID}-forum .mkutgi', {limit: 5}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.tacgia')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
$(function() {
$('<span class="bv" />').load('/f{FORUM_ID}-forum .mkugcuoi', {limit: 5}, function() {
jQuery(this).hide()
.appendTo('.guicuoi')
.fadeIn(1);
});
return false;
});
});
</script><tr><td><img src="http://2img.net/i/fa/empty.gif" alt="" border="0" /> </td><td class="altthinh" align="left" valign="top" align="center" width="57%" height="11px"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><i>Tên bài viết</i></font></td><td class="altthinh" align="left" height="11px" width="20%"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><i>Tác giả</i></font></td><td class="altthinh" align="left" height="11px"><font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><i>Người gửi cuối</i></font></td></tr>
<tr valign="top"><td style="border-top: 0px none; padding: 0px; background: url('http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/list15.gif') no-repeat center top; -moz-background-clip: border; -moz-background-origin: padding; -moz-background-inline-policy: continuous; font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" width="20"> </td>
<td width="57%" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat; font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg15.gif">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><div class="baiviet" style="overflow:hidden; height:157px;"></div></font>
</td><td width="20%" align="left" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat; font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg15.gif">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><div class="tacgia" style="overflow:hidden;  height:157px;"></div></font>
</td><td width="20%" align="left" style="border-top: 0px none; padding: 0px; line-height: 20px; background-repeat: repeat; font-family:Tahoma,Verdana,Arial,Helvetica,sans-serif" align="left" background="http://i61.servimg.com/u/f61/15/61/17/20/listbg15.gif">
<font style="font-family: Tahoma; font-size: 11px"><div class="guicuoi" style="overflow:hidden;  height:157px;"></div></font>
</td></tr></table></td></tr></table>
Còn đây là script dùng để load bài viết mới. Thay toàn bộ vào topics_list_box và chỉnh sửa cho phù hợp với skin của bạn nha.
Code:
<!-- BEGIN topics_list_box --><!-- BEGIN row --><!-- BEGIN header_table --><!-- BEGIN multi_selection -->
<script type="text/javascript">
function check_uncheck_main_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   var all_checked = true;
   for (i = 0; (i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements.length) && all_checked; i++) {
      if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
         all_checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked;
      }
   }
   document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked = all_checked;
}
function check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}() {
   for (i = 0; i < document.{topics_list_box.FORMNAME}.length; i++) {
      if (document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].name == '{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}') {
         document.{topics_list_box.FORMNAME}.elements[i].checked = document.{topics_list_box.FORMNAME}.all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}.checked;
      }
   }
}
</script>
<!-- END multi_selection -->

<table class="forumline" width="100%" border="0" cellspacing="1" cellpadding="0">
   <tr>
      <th colspan="{topics_list_box.row.header_table.COLSPAN}" align="center" nowrap="nowrap"> {topics_list_box.row.L_TITLE} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="80"> {topics_list_box.row.L_REPLIES} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="100"> {topics_list_box.row.L_AUTHOR} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="50"> {topics_list_box.row.L_VIEWS} </th>
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="150"> {topics_list_box.row.L_LASTPOST} </th>
      <!-- BEGIN multi_selection -->
      <th align="center" nowrap="nowrap" width="20"><input onclick="check_uncheck_all_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}();" type="checkbox" name="all_mark_{topics_list_box.row.header_table.BOX_ID}" value="0" /></th>
   <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   
   <!-- END header_table --><!-- BEGIN header_row -->
   <tr>
      <td class="row3" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}"><span class="gensmall"> <b>{topics_list_box.row.L_TITLE}</b></span></td>
   </tr>
<!-- END header_row -->

<!-- BEGIN topic -->
{topics_list_box.row.END_TABLE_STICKY}
   <tr>
      <!-- BEGIN single_selection -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><input type="radio" name="{topics_list_box.FIELDNAME}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></td>
      <!-- END single_selection -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_FOLDER_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20"><img title="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" src="{topics_list_box.row.TOPIC_FOLDER_IMG}" alt="{topics_list_box.row.L_TOPIC_FOLDER_ALT}" /></td>
      <!-- BEGIN icon -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" align="center" valign="middle" width="20">{topics_list_box.row.ICON}</td>
      <!-- END icon -->
      <td class="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}" onmouseover='this.className="row2"' onmouseout='this.className="{topics_list_box.row.ROW_CLASS}"' width="100%">
         <div class="topictitle">
            {topics_list_box.row.NEWEST_POST_IMG}{topics_list_box.row.PARTICIPATE_POST_IMG}{topics_list_box.row.TOPIC_TYPE}
            <h2 class="topic-title">
               <div class="mkutop"><a href="{topics_list_box.row.U_VIEW_TOPIC}">{topics_list_box.row.TOPIC_TITLE}</a></div>
            </h2>
         </div>
         <!-- BEGIN switch_description -->
         <span class="genmed">
            <br />
            {topics_list_box.row.topic.switch_description.TOPIC_DESCRIPTION}
         </span>
         <!-- END switch_description -->
         <span class="gensmall">{topics_list_box.row.TOPIC_ANNOUNCES_DATES}{topics_list_box.row.TOPIC_CALENDAR_DATES}</span> 
         <span class="gensmall">{topics_list_box.row.GOTO_PAGE}<!-- BEGIN nav_tree -->{topics_list_box.row.TOPIC_NAV_TREE} <!-- END nav_tree --></span>
      </td>

      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.REPLIES}</span></td>
      <td class="row3" align="center" valign="middle"><div class="mkutgi"><span class="name"><strong>{topics_list_box.row.TOPIC_AUTHOR}</strong></span></div></td>
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.VIEWS}</span></td>
      <td class="row3Right" onmouseover='this.className="row1"' onmouseout='this.className="row3Right"' align="center" valign="middle" nowrap="nowrap"><span class="postdetails">{topics_list_box.row.LAST_POST_TIME}<br /><div class="mkugcuoi">{topics_list_box.row.LAST_POST_AUTHOR} </div>{topics_list_box.row.LAST_POST_IMG}</span></td>
<!-- BEGIN multi_selection -->
      <td class="row2" align="center" valign="middle"><span class="postdetails"><input onclick="javascript:check_uncheck_main_{topics_list_box.row.BOX_ID}();" type="checkbox" name="{topics_list_box.FIELDNAME}[]{topics_list_box.row.BOX_ID}" value="{topics_list_box.row.FID}" {topics_list_box.row.L_SELECT} /></span></td>
   <!-- END multi_selection -->
   </tr>
   <!-- END topic --><!-- BEGIN no_topics -->
   <tr>
      <td class="row1" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" align="center" valign="middle" height="30"><span class="gen">{topics_list_box.row.L_NO_TOPICS}</span></td>
   </tr>
   <!-- END no_topics --><!-- BEGIN bottom -->
   <tr>
      <td class="catBottom" colspan="{topics_list_box.row.COLSPAN}" valign="middle">
         <table width="100%" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0">
            <tr>
               <td class="pagination"> <span class="gensmall">{PAGINATION}</span></td>
               <td align="right"><a href="#top">{L_BACK_TO_TOP}</a> </td>
            </tr>
         </table>
      </td>
   </tr>
<!-- END bottom --><!-- BEGIN footer_table -->
</table><!-- END footer_table --><!-- BEGIN spacer --><br class="gensmall" /><!-- END spacer --><!-- END row --><!-- END topics_list_box -->
Good luck ! vui ve
Xem lý lịch thành viên https://bit.ly/biovips

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà ThuanPhongVlog
Trả lời chủ đề này
18/11/2011, 9:08 pm
rua_can_91
rua_can_91


Mem tích cực

Mem tích cực

cảm ơn nha yeu the
Xem lý lịch thành viên

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà rua_can_91
Trả lời chủ đề này

Thích

Báo xấu [0]

Gửi một bình luận lên tường nhà Sponsored content
Trả lời chủ đề này

Về Đầu TrangThông điệp [Trang 1 trong tổng số 1 trang]

[Q&A]ad min cho tớ hỏi cái nè với Empty[Q&A]ad min cho tớ hỏi cái nè với Empty

« Xem bài trước | Xem bài kế tiếp »

Bài viết liên quan

  Quyền hạn của bạn:

  Bạn không có quyền trả lời bài viết  • Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất
  • Skin SVNH Rip by dothinh Phát triển bởi BQT và tất cả thành viên.
   Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các bài viết do thành viên đưa lên.
   Vui lòng ghi rõ nguồn gốc bài viết khi phát hành lại thông tin từ diễn đàn này.

   © FM - Mods by Zzbaivong

   Copyright © wWw.BếnXưa.Vn 2010 - 2020 | Diễn đàn bắt đầu : 16/07/2010 | Liên hệ / Phone 0973210690. | QC :